Home

Eksistentielle spørgsmål

Indadvendt.dk. Gratis Fem-faktor model test. (Også kaldet Big Five test). Denne professionelt udarbejdede og gratis online test vil give dig din personlighedsprofil på Fem-faktor-modellens fem dimensioner Lær at meditere. Vil du lære at meditere? Så er du velkommen til at kigge forbi et af vores lokale center rundt omkring i Danmark. Meditation er vores hovedfokus i Karma Kadjy Skolen og kræver ingen forudsætning eller erfaring

Iskæmisk hjerte-kar-sygdom 2018 Spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandlin Vi sælger moderne kunst af anerkendte og professionelle kunstnere, der vover at beskæftige sig med de bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål Maria Techow Afdelingsleder Psykiatri & Eksistens samt specialist i psykoterapi (cand.psych.aut.) Maria er leder af vores afdeling for Psykiatri og Eksistens og har en specialistuddannelse i klinisk psykologi

Big Five Test - Indadvendt

Demensnet Bloggen Vi skal have hele Danmark med [ redaktør] Den kommer snigende som en tyv om natten, og det sker midt om dagen. Jeg husker de første gange, hvor hun skulle op ovenpå for at. Du kan her se en film, som Det Etiske Råd har produceret. Filmen består af sammenklip af interviews, hvor rådet har talt med en række mennesker, som har viden om og erfaring med forskellige aspekter ved livets sidste del. Du kan se alle interviews i fuld længde i materialet på dette site Det, eksistentialisterne bl.a. gjorde oprør imod, var tanken om, at menneskelig natur var noget, der afhang af ens essens (biologiske egenskaber, miljø, arv og andre lignende forhold, man traditionelt har ment kunne forklare, hvorfor et menneske handlede, som det gjorde) De mange intelligenser, (ofte forkortet MI) blev oprindeligt introduceret som en læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner.. Oprindeligt opregnede Gardners teori syv intelligenser MUSEET VED FJORDEN. På en af Lemvigs smukkest beliggende grunde ved Limfjorden lå tidligere byens gamle sommerrestaurant. Den nedbrændte, og ved hjælp fra bl.a. by, amt og private fonde byggede man på grunden i 1994 første etape af kunstmuseet

Når vi rammes af sygdom, rammes både vi og vores nærmeste også på eksistensen. Overvejelser om mening, afmagt, livsmod, død, håb etc. kan pludselig blive meget nærværende Eksistentiel fænomenologi kan præciseres via nøgleordene fænomenologi, livsverden og eksistens.Et væsenligt referencepunkt for eksistentiel fænomenologi er nemlig Martin Heideggers eksistens-begreb, der betegner menneskets særlige måde at være-i-verden som et væsen altid i aktivitet eller konkret udfoldelse, og dermed 'altid allerede' indlejret i den fælles livsverden

Diamantvejsbuddhisme i Danmar

Evoke er som professionelt fællesskab samlet om at fremme livgivende samtaler, relationer og fællesskaber. Vi arbejder med udgangspunkt i mere end 25 års erfaring med professionelle samtaler, facilitering og organisations- og ledelsesudvikling og tilbyder på den baggrund personlig og faglig udvikling gennem uddannelser, interne forløb i organisationer, sessions og retreat Indledning. Med rette er Jesper Wung-Sung blev kendt som en af Danmarks mest udsøgte litterære mandeforskere. I sit forfatterskab dissekerer han de forskellige faser af den mandlige tilværelse med humor og fintfølende realisme - fra drengeverdens magiske lege, over ungdommens drengerøve med druk og hærgende hormoner til voksenlivet med genvordighederne i parforhold og en lurende afmagt

Palliation - DSAM Vejledninge

  1. Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes lindring og aflastning
  2. FAMILIEAFTEN. Tirsdag den 28. maj indbyder vi, i samarbejde med Kirkens Korshær, til familieaften i Sognehuset i Ulfborg kl. 16.45-19.00. Der vil være fæl
  3. Lotte Kirkeby (f. 1970) debuterede i 2016 med novellesamlingen Jubilæum. De nærmeste (2019) er hendes første roman. Hun har tidligere været forlagsredaktør på Gyldendal og har siden 2007 arbejdet som selvstændig journalist, redaktør, oversætter og anmelder
  4. Velkommen til Tantra Templet! I Tantra Templet kan du lære om den tusindårige tantriske visdom om livet, og hvordan man integrerer spiritualitet, kærlighed og seksualitet for at vække vores fulde livskraft og potentiale som menneske

Min kirke: Olav Hesseldahl . Ungdomsbureauets Olav Hesseldahl opfordrer og udfordrer unge til at tage aktivt del i samfundet. I det arbejde ser han folkekirken som en vigtig allieret, som kan få unge til at give sig i kast med de store, eksistentielle spørgsmål og skærpe deres evne til at tænke selv UC SYD Forskning. Vi forsker i velfærdsprofessionernes udfordringer og muligheder. I samarbejde med praksis, skaber vi ny viden, der gør lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere og vores professionsstuderende dygtigere Hjerneforskningen, her repræsenteret af den amerikanske psykiater Bruce Perry, formulerer betydningen af det relationelle samspil således: Jo flere velfungerende relationer et barn har, jo bedre chancer har han/hun for at komme sig efter et traume og komme til at trives

Galleri - Emmau

  1. terapeutiske praksis fokusere jeg på menneskers ressourcer i et samspil med
  2. Inden krigen mod stoffer blev indledt, var mange stoffer, der i dag kun betragtes som rusmidler, lægemidler i det psykiatriske medicinskab. De sidste ti år er der igen blevet udført forskning i disse stoffers medicinske potentiale, og især MDMA er i nyere forsøg blevet vist at have et lovende potentiale til behandling af bl.a. PTSD i kombination med psykoterapi
  3. deligst forekommende form for plejelidelse, og alle øvrige former kan egentlig føres tilbage til den
  4. Kurser og Foredrag - Sundhedsfremme / Salutogenese / Sundhedspædagogik. x. Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse Præsentation af den allernyeste fortolkning af begrebet sundhedsfremme og salutogenese
  5. Instinkt. Efter at Charles Darwin i midten af 1800-t. havde fremsat sin teori om en evolutionær udviklingslinje for alle biologiske organismer, måtte man stille det spørgsmål, om menneskets motivation består af instinkter, der ligesom hos dyrene er motiverende og styrende tilpasningsmekanismer til omverdenen

Eksistentielle Problemer. Som psykolog kan jeg hjælpe, hvis du oplever eksistentielle spørgsmål og problemer. Tlf. 616 515 59, eller e-mail: jette@grooss.net Psykolog Jette Grooss, Sinda Sådanne eksistentielle spørgsmål er ofte afgørende for vores oplevelse af trivsel og vitalitet i livet. Det er også spørgsmål, som er ofte svære at få greb om, eksempelvis i den terapeutiske samtale En skilsmisse rummer så store eksistentielle spørgsmål, at folkekirken bør spille en rolle, mener sognepræst. Folkekirken bør indføre et ritual, der kan sætte rammerne for en af de mest omvæltende og efterhånden ganske hyppige begivenheder i livet, nemlig skilsmissen Hos mig vil jeg tilbyde dig forskellige perspektiver på, hvordan man kan handle eller tænke anderledes. Og gennem forskellige øvelser eller eksistentielle spørgsmål kan du blive mere fortrolig med din historie og dig selv, så du kan skabe lige det liv du ønsker Få Eksistentielle spørgsmål og svar af Anselm Grün som bog på dansk - 9788790658144 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

Gruppeterapi - Familieudviklin

Svaret er opmærksomhed, at kunne lytte og at turde stille spørgsmål om emnet. Formålet med spørgsmålene er at give beboeren plads til egne tanke, følelser, refleksioner om eksistentielle/ åndelige forhold. Fokus er patientens proces, ikke vores dokumentation. Konkrete ønsker, der mått De eksistentielle spørgsmål er ikke nogle, vi er øvede i at have lige så klare svar på som snart sagt alt andet, som i min bog er meget mindre vigtigt..

Bogen betragter religiøse og eksistentielle problemstillinger fra forskellige perspektiver med udgangspunkt i patientfortællinger. Flertallet af perspektiver og problemstillinger udspringer af den kristne tradition; når det handler om religiøse spørgsmål, inddrages også andre religioner, især med henblik på at dokumentere, at patienters religiøse behov er forskellige Stil dit eget spørgsmål til religion.dk's panelister, som svarer på alt inden for troens verden. Præster, rabbinere, imamer, buddhister, hinduer, professorer og forskere besvarer dine faktuelle og eksistentielle spørgsmål Kategoriarkiv: Eksistentielle spørgsmål Det gælder selvsagt særligt dér, hvor den eksistentielle angst ikke er en sygdom, men et vilkår ved at eksistere. Et livsvilkår. Jeg åbner denne del af bloggen med nogle få indsigter hos Søren Kierkegaard og begrebet angst Bogen, du sidder med, er en pædagogisk teologisk håndbog. Dens sigte er, i teori og praksis at bringe samtalen om eksistentielle spørgsmål i spil som et muligt møde mellem folk og kirke. Med. Den udvikling tog for alvor fart op gennem 1990'erne, hvor bl.a. to norske sygehuspræster, Stifoss-Hanssen og Kallenberg, beskrev, at patienternes åndelige behov ikke blot er religiøse, men også handler om de eksistentielle spørgsmål og bekymringer, der kan opstå hos ethvert sygt eller døende menneske, uanset om de er præget af.

DemensNet - et forum om demens med artikler, brevkasse

Levende og nærværende formidler jeg via fortællingen menneskerskæbner og åbner op for refleksion over etiske og eksistentielle spørgsmål, som vi møder dem såvel i litteraturen som i det. De eksistentielle spørgsmål skal derfor tages alvorligt og patienten hjælpes på vej til at opleve mening og sammenhæng. Hvidt henter inspiration fra det palliative felt, hvor der på blandt andet hospice er lang tradition for at yde åndelig omsorg til den døende patient og dennes. De større elever i grundskolen er i en alder, hvor de stiller sig selv mange eksistentielle spørgsmål. De er ved at finde ud af, hvem de er, hvad de står for, og hvad deres værdier er. Det er en tid, hvor det er svært at være anderledes og føle sig uden for fællesskabet

Arbejder konceptuelt med fortælling i fx et keramisk sprog, hvor helt konkrete, til dels naturrealistiske, keramiske skulpturer, søger at formidle de bagvedliggende historiske og eksistentielle spørgsmål igennem et møde mellem det fænomenologiske og skulpturens højbrændte masse og uforgængelighed Spørgsmål, der åbner: Ideen er ikke at Lytteren nu skal stille alle disse 40 spørgsmål på en gang. Ideen er mere enkelt at Lytteren udvælger nogle, der interesserer Lytteren - som så går videre med et nyt, når Fortælleren ikke kan, vil eller tør - sige mere derom. Hvorpå Lytteren blot vælger et nyt spørgsmål. osv Forståelsen af, at eksistentielle temaer er væsentlige i enhver kommunikation, er et relativt nyt forskningsområde i Danmark. Derfor er der endnu ikke ret mange forskningsstudier, som har udforsket interventioner, som fokuserer på eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation Eksistentielle spørgsmål/ord fra de unges liv! Stikord Kirkeligt tema Bibelske/ andre fortællinger + personer 1 Håb Glæde Fødsel Nyt liv Stjerne Jul Juleevangeliet Lk. 2 Maria 2 Forventning Lidelse/smerte Død Håb Tro og tvivl Kors Påske Lidelseshistorien, opstandelsesberetningerne fra den tomme grav - Johannes' Logos 3 Livsmo Søn af en krigsveteran er en bog om PTSD. Posttraumatisk stresssyndrom. . . Bogen er min uforskammede, men ærlige beretning om, hvordan det er, at leve med et menneske som er indehaver af diagnosen PTSD? Min far. Og, hvordan jeg som familiemedlem har gebærdet mig i livet, efter at jeg uundgåeligt som barn blev smittet af traumet?

Etik ved livets afslutning - Forside Det Etiske Rå

Hvilke værdier og dyder finder hospicepersonalet betydningsfulde i mødet med den døendes/pårørende eksistentielle og åndelig behov. Hvilket syn har hospicepersonalet selv på eksistentielle og åndelige spørgsmål relateret til døden, og hvordan bruger de dette livssyn i omsorgen 'Ledelse har sine teknikker og håndværk, som kan og skal læres. Men samtidig er ledelse en livsholdning, der ikke kan læres, men kun skabes gennem udnyttelsen af de erfaringer, livet giver. For at det eksistentielle perspektiv skal give mening, må det gå gennem en personlig tilegnelse Det er et par af de spørgsmål som trænger sig på, når vi skal formulere et dannelsesideal. Jeg tror at vi har en diskussion om de grundlæggende eksistentielle spørgsmål til gode i daginstitutionerne. Netop når vi diskuterer disse spørgsmål kan vi inspirere hinanden, og udvikle et værdigrundlag fælles for medarbejderne i institutionen

Hedeslag . Kun halv pris til nye klienter i hele august måned! Måske har du eksistentielle spørgsmål til dit liv og mening, måske har du noget helt specifikt du... går og tumler med og måske er du bare nysgerrig? Hvad enten du søger psykoterapi, supervision eller parterapi og er første gangs besøgende hos Claus, så får du (såfremt kalenderen kan magte det) altså sessionen til. De fleste børn er i perioder optagede af filosofiske og eksistentielle spørgsmål i livet, og det kan godt være udfordrende for voksne at hive et svar ud af ærmet, når ungerne kommer og vil snakke om døden, om Gud, om uendelighed eller andre store emner KOMMENTAR: Socialrådgivernes undringsevne og samtalekultur er blevet afløst af afhøring og spørgsmål-svar-projekter som en konsekvens af den førte socialpolitik. Vi må genfinde den eksistentielle samtale, hvor det - måske kun i glimt - står lysende klart for borgeren, hvad der er humlen i vedkommendes liv

Eksistentialisme - Wikipedia, den frie encyklopæd

De mange intelligenser - Wikipedia, den frie encyklopæd

Samtaler til børn, unge og voksne, særligt ift stress, angst, OCD, depression og eksistentielle spørgsmål Forældrevejledning og samtaler Supervision af forskellige faggruppe Adresserer livets helt store eksistentielle spørgsmål. Bogliv ★★★★★ En smuk, smuk roman om kærlighed og det at miste. Bogpusheren For min skyld må Lotte Kirkeby skrive både noveller og romaner og alt muligt andet - jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke vil synes om det. Litteraturside De stiller store eksistentielle spørgsmål til vores liv og tilværelse og tager fat i personlige såvel som konkrete politiske aktuelle spørgsmål. Værkerne i udstillingen er blevet til i perioden 2008 frem til i dag. Michael Kvium har brugt serien som et laboratorium, hvor han har afprøvet. Museet for Religiøs Kunst tematiserer tro og eksistentielle spørgsmål gennem kunsten. Museet i Lemvig udstiller kunst, der befinder sig bredt inden for rammerne af de religiøse dimensioner. Museet udstiller både religiøs kunst skabt i nutiden og religiøs kunst af mere historisk karakter

MUSEET VED FJORDEN - mfrk

Den antydningens kunst, som Wung-Sung udfolder i sine fortællinger, består netop i en fortællerstemme, der med en gennemgående humoristisk sans og realistisk nærhed til fortællingernes personer, lader det eksistentielle drama udfolde sig i al dets provinsielle og hverdagslige konkretion I Coexistence arbejder vi med de eksistentielle spørgsmål: valg, ansvar, kontakt, bevidsthed, opmærksomhed. Hvordan kan vi lære at leve i overensstemmelse med os selv og sammen med de mennesker, vi lever? Hvordan kan du og jeg bevare vores autonomi, når vi er forbundet med hinanden I de seneste år har mulige svar på eksistentielle spørgsmål fået større opmærksomhed. Alverdens forskningsprogrammer har søgt efter en videnskabelig teori om menneskets bevidsthed eller 'det gode liv'. Eksempelvis har biologien via dens genforskning været meget toneangivende blive konfronteret med store eksistentielle spørgsmål om det levede livs mening, om tabet af livet og forholdet til de pårørende, om tro på en gud, om tro på et liv efter døden og så videre. Dette er eksempler på eksistentielle og religiøse spørgsmål, som kan blive særligt betyd-ningsfulde for den døende Siden sin debut i 1981 har Søren Ulrik Thomsen skrevet poetiske, kloge og sanselige digte og essays. Han skriver om storbyen, om kærligheden og andre store eksistentielle spørgsmål. Søren Ulrik Thomsen er på scenen hos Anne Glad, optaget på litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg

Eksistenslaboratoriu

I aftenens foredrag vil Yalom komme ind på livets fire grundsøjler og vil besvare publikums eksistentielle spørgsmål som er oppe i tiden. Jane Winther musikolog og komponist, vil kick starte publikum med en intimkoncert der ønskeligt vil gøre lytteren i stand til at reflektere over egen livsfilosofi og udvise rummelighed i forhold til andres Det jeg elskede af Siri Hustvedt er en stor roman, der kredser om eksistentielle spørgsmål. Bogen foregår i det kunstneriske og intellektuelle miljø i New York, hvor vi følger to familier, der bor tæt sammen i et lejlighedskompleks i SoHo Vi sælger moderne kunst af anerkendte og professionelle kunstnere, der vover at beskæftige sig med de bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål. Emmaus galleri og kursuscenter drives af Emmausfonden, hvis formål er at støtte og udvikle den kristne religiøse kunst i Danmark. God rundtur i kunstens verden og velkommen indenfor i. Professor Bo Jacobsen har i mange år beskæftiget sig med, hvordan mennesker forholder sig til livets store spørgsmål. Nu har han skrevet en bog om netop dette emne, og han understreger, at der ikke er tale om selvhjælps-litteratur med fem lette opskrifter på et lykkeligt liv, men en bog, der stiler mod at give større livsforståelse Peter Seeberg er en detaljens mester, der i et realistisk og nøgternt sprog formår at få beskrivelser af hverdagens små trivielle begivenheder til at fremstå som foruroligende og dystre eksistentielle spørgsmål

Videnskilde om eksistentiel fænomenologi & hermeneutik

View the profiles of professionals named Jon Henriksen on LinkedIn. There are 40+ professionals named Jon Henriksen, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities blive konfronteret med store eksistentielle spørgsmål om det levede livs mening, om tabet af livet og forholdet til de pårørende, om tro på en gud, om tro på et liv efter døden og så videre. Dette er eksempler på eksistentielle og religiøse spørgsmål, som kan blive særligt betyd-ningsfulde for den døende

populær: