Home

Konvektion jordens indre

Jordens kappe er 2900 kilometer tyk og opdeles i en øvre og nedre kappe. Den ydre jordkerne befinder sig i mellem 2900 og 5140 kilometers dybde og består af det samme materiale - jern og nikkel - som den indre - men er flydende grundet et mindre tryk. Både den indre og ydre jordkerne udgør tilsammen 1/3 del af jordens vægt Jorden adskiller sig også fra de andre planeter ved at have overfladevand, hydrosfæren. Tilstedeværelse af frit vand skyldes, at Jordens tyngdefelt er så kraftigt, at det kan tilbageholde det vand, der er frigivet ved indre processer eller tilført af kometer og asteroidemateriale, og at Jorden ligger så langt fra Solen, at vandet ikke fordamper I Jordens indre dannes der også konvektionsstrømme, fordi varmeoverskuddet ikke kan slippe ud ved varmeledning gennem jordskorpen. Bevægelsen af de tektoniske plader antages til dels at være en effekt af konvektionscellernes grænser Varmen fra jordens kerne stiger op, og på den måde rykker kontinenterne. Oceanpladerne rykker under kontinentpladerne, og de ryger ned mod jordens indre og kommer op som lava. Tyngdekraften er dog også medvirkende til at pladerne rykker sig. Øer dannes derfor af gamle oceanplader, der er blevet opvarmet af jordens kerne - på den måde er de Så ligesom mennesket kommer af med varme ved at svede, så vil Jordens kerne også slippe af med sin varme. Der er kun én måde hvorpå al den varme kan blive transporteret væk på, og det er ud til Jordens overflade. Det sker ved konvektion gennem Jordens kappe. Ved konvektion forstås den proces hvorve

Jordens indre vulkaneksperten

Pladerne glider på et blødt, delvis opsmeltet lag lidt længere nede i kappen. Drivkraften bag pladetektonik er varmeproduktion i Jordens indre under henfald af radioaktive grundstoffer. Varmen skaber en langsom strømning (konvektion) inde i Jordens kappe, og denne strømning styrer pladernes bevægelser på Jordens overflade Konvektionsstrømme i jordens kappe bringer varme fra jordens kerne opad mod jordens skorpe og overflade. Disse strømbevægelser anses for at være drivkraften i kontinentaldriften eller de tektoniske pladers bevægelser. Alt det kolde synker ned og det varme stiger op Man regner med, at Jordens temperatur det første lange stykke stiger med omkring 24 grader for hver kilometer, man bevæger sig ind mod centrum. På overgangen mellem Jordens flydende ydre kerne og faste indre kerne 5170 kilometer under vores fødder er temperaturen cirka 4300 grader, mens den i centrum ligger på omkring 5000 grader

Jorden Gyldendal - Den Store Dansk

  1. dre densitet end kold luft, vil opdriften bevirke, at opvarmet luft vil stige opad, og afkølet luft synke nedad
  2. Konvektion er en af tre processer hvorved varme/energi kan flyttes fra et sted til et andet. De to andre er; varmeledning og stråling. Ved konvektion er det selve det varme stof (gassen el. væsken) der flyttes. Den tomme plads erstattes af stof med en køligere temperatur. Der opstår således en cirkulation, også kaldet en konvektionscelle
  3. Temperaturer på mange tusinde grader, flydende jern og en mosaik af forskellige bjergarter. Den 6.370 kilometer lange rejse mod Jordens indre ville byde på besøg i flere forskellige lag med hver deres ekstreme temperatur- og trykforhold
  4. Konvektion i kappen Jordens indre bevæger sig hele tiden - hvil-ket vi kan mærke, når der sker et jordskælv. Konvektion (flytning af varme vha. strøm-ninger) i kappen sørger for, at varmt og rela-tivt let materiale bevæger sig opad og erstat-tes af koldt og tungere materiale, der bevæ-ger sig nedad i cirkulerende bevægelser (fi
  5. Jordens indre som energikilde. For at forstå den bemærkning er det nødvendigt at vide, at den varme, der konstant afgives fra Jordens indre den dag i dag, skyldes en kombination af to ting: Dels den tilbageværende varmeenergi fra Jordens dannelse som følge af kollisioner af de asteroider, der dannede vores klode

Når man opvarmer vand på en pande opstår konvektionstrømme, hvorunder dybereliggende varmt vand stiger op, mens det kolde øvre vand udfylder pladsen. Tilsvarende strømme foregår på Jordkloden, blot meget langsommere, fordi vand er letflydende, mens Jordens indre er tyktflydende Da den flydende kerne blev afkølet, blev den termisk konvektion, der er med til at opretholde geodynamoen, mindre. Det førte til et svagt og ustabilt multipolært magnetfelt som vist til venstre. Da den faste kerne opstod, blev den termiske konvektion øget igen, og Jordens nuværende dipolære magnetfelt genopstod (til højre) grænsen ind til jordens indre kerne kaldes også Lehmann Diskontinuiteten. 2) Studier af jordens øvre kappe. Fra 1950 til 60'erne samlede den seismologiske interesse sig om jordens kappe. Man fandt bl.a., at der overaltpå jorden findeslaggrænser i ca. 410 km og 660 km dybde, som begge reflekterer seismiske bølger. Påvisningen af.

På denne side er der fagudtryk om Jordens indre. De fagudtryk bruger du, når du skal beskrive jordklodens opbygning Det indre af solen kan ikke observeres direkte, og solen selv er uigennemsigtig for elektromagnetisk stråling. På samme måde som seismologien benytter bølger frembragt af jordskælv til at afsløre Jordens indre struktur, kan helioseismologi benytte trykbølger , der gennemløber solens indre, til at måle og vise solens indre struktur Jorden er et puslespil. I hvert fald, hvis du ser på Jordens overflade. Den består af plader, der passer sammen som brikkerne i et puslespil. Pladerne bevæger sig, og det er med til at skabe bjerge, vulkaner og jordskælv

Et kig ind i Månens flydende indre Månen har ligesom Jorden en flydende kerne, men hvor Jordens kerne transporterer varme ved hjælp af konvektion mener man, at Månen er statisk. Det, at den ydre kerne er flydende, tyder på, at Månen engang var helt flydende Strømninger i jordens kappe som pladerne er en del af, er drivkraften bag bevægelserne. Varmt materiale fra jordens indre stiger langsomt op, og koldt materiale dvs. pladerne, synker langsomt ned. Det kaldes konvektion. Bjergarterne kan flyde selvom de ikke er smeltede. Det går bare rigtig langsomt. Din browser understøtter ikke html 5 lyd

Varmekonvektion - Fysikleksikon - Niels Bohr Institutet

Solstrålingen udgør praktisk talt al energitilførsel, idet varmen fra Jordens indre kun bidrager med ganske få %. Atmosfæren opvarmes af sollyset og infrarød stråling fra jordoverfladen, som ligeledes er opvarmet af solstråling. Fig. 1 viser et årligt regnskab for strålingsbalancen i Jordens atmosfære De dybeste steder under havets overflade er dybgravene. Dybgrave skabes af pladetektonikken der, hvor en oceanplade dykker ned under en anden plade. Det er også ved dybgravene, de kraftigste jordskælv på Jorden finder sted

Vulkaner: KONVEKTION - vulkanforklaring

Temperaturen i Jordens indre, faste kerne er ekstremt høj, ca. 4300°C, men planeten afkøles langsomt ved transport af varme fra kernen og kappen og ud gennem skorpen, se figuren på si-de 4. Jorden, som er ca. 4,5 mia. år gammel, vil-le være afkølet på nogle få hundrede mio. år, hvis ikke det var for den varme, der frigives ve 23 Jorden er lagdelt Første information om Jordens indre: massefylde. Et lod afbøjes af massen i et bjergmassiv. Graden af afbøjning kan anvendes til at beregne Jordens masse. Massefylden herfra (4.5 g/cm 3 ) er meget højere end massefylden i overfladematerialer (2.5 g/cm 3 ). Det viser af massefylden må være højere i Jordens indre Start studying Jordas indre og ytre krefter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Jordens litosfære er delt i en række store plader som bevæger sig i forhold til Jordens centrum og i forhold til hinanden. Pladerne afgrænses især af oceanbundens bjergrygge (oceanrygge) og de dybe grave. Pladerandene er præget af stor geologisk aktivitet

Jordens gennemsnitlige dybde er 6371 kilometer fra overflade til midten. Jorden er fremstillet af flere lag, alle lag består af visse materialer og har forskellige konkrete egenskaber f.eks. at materialet til det tiltaget lag er blødt eller varmt. Jordens indre kerne er en fast kerne, der overordnet består af metallerne jern og nikkel Når Jordens kerne afgiver så lidt energi og varme til overfladen, skyldes det ifølge forskerne begrebet konvektion, som forsimplet er en bevægelse eller en cirkulation, der sker i væske eller gas - i denne forbindelse flydende materiale fra Jordens kappe - når der sker forandringer i temperaturen Jordens varmere indre i æonerne Hadal og Arkæikum må have medført en hurtigere konvektion, og også at processer svarende til nutidens pladetektonik må være forløbet hurtigere. Geologerne mener derfor, at der dengang fandtes langt flere pladegrænser, og at de tektoniske plader følgelig var mindre Skriv et svar til: Jordens indre. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger

Simuleringerne modellerer varmetransporten fra Jordens indre og op til jordoverfladen. Varmen skaber konvektion dybt nede i Jordens kappe, der over lange tidsskalaer over millioner af år får jordoverfladen til lokalt at svuppe op og ned, og computersimuleringerne viser, at det også kan føre til dannelse af sedimenter Jordens kappe består af bjergarter med et stort indhold af silicium, magnesium og jern. Det er bevægelser eller strømninger (konvektion) i kappens øvre dele som forårsager jordskælv, vulkanisme og pladebevægelser. Kernen Jordens kerne består af de tungeste materialer - hovedsageligt jern og nikkel. Massefylde ca. 9,5-11 g/cm Temperaturen af et legeme er et udtryk for legemets indre energi. Et legemes indre energi (molekylernes kinetiske energi) kan øges ved tilførsel af varme eller arbejde. Middelværdien for molekylernes hastighed er et udtryk for legemets indre energi og dermed for temperaturen. I faste stoffer sidder molekylerne i en fast gitterstruktur krystallisation) kan forklares i lyset af Jordens indre varmeproduktion (potentiel. energi, krystallisationsvarme, radioaktivitet) og varmetabet til rummet (varmeledning, konvektion, varmestråling). Med denne forståelse kan den nuværende Jords dynamik. forklares. Eleven får forståelse for de dynamiske tidsskalaer som ramme for biologis

, Betegnelsen for smeltet stenmasse, Den største andel af jordens indre, Den cirkulære bevægelse som magmaet bevæger sig med i kappen., Et magmakammer der ligger under den bevægelige lithosfær Når et stof i Jordens indre bliver opvarmet vil det stige opad. Men jo længere op igennem Jorden stoffet kommer, jo koldere bliver det. Det vil på et tidspunkt falde ned igen til Jordens indre kerne. Grundet den indre konvektion i Jorden eksisterer magnetfeltet. Solen har også konvektion og har derfor også et magnetfelt Hvilke farer er der for de mennesker der bor ved en vulkan, og hvordan kan man hjælpe dem? Vidste du at...? JORDENS INDRE ENERGI/VULKANER Hvordan kan vi udnytte jordens indre energi? Vulkan-forsøg Hvordan opstår jordens indre energi, og hvorfor vedbliver energien at blive dannet Det indre af Venus er sikkert ligesom Jordens. En kerne af jern med en radius på ca. 3000 km. En flydende stenkappe som dækker hovedparten af planeten. Resultater fra rumsonden Magellans gravitations-målinger viser, at skorpen på Venus er stærkere og tykkere en tidligere antaget

bessertest: Jordens opbygnin

Konvektionsstrømme er jordens motor

torsdag den 3. februar 2011. JORDENS LA ret krystallisation) kan forklares i lyset af Jordens indre varmeproduktion (potentiel energi, krystallisationsvarme, radioaktivitet) og varmetabet til rummet (varmeledning, konvektion, varmestråling). Med denne forståelse kan den nuværende Jords dynamik forklares. Eleven får forståelse for de dynamiske tidsskalaer som ramme for biolo , Plade med store landområder, Består jordens overflade af, Pladesammenstød der har dannet bjergkæder som Andesbjergene., Er navnet på den kontinentalplade, der ofte er skyld i jordskælv i Tyrkiet Jordens opbygning (skorpe, kappe, ydre- og indre kerne) Pladetektonik (konvergerende og destruktiv, transform forkastning og Hotspots) Ring of fire Pangea Jordskælv Vulkaner Konvektion Foldebjerge, Dybgrave Jordens udseende i fremtiden Aktiviteter: Biologi • Tidslinje over livet med dyr fra samling • Løve og zebra le Bevægelserne som følge af temperaturforskellene kaldes for konvektion. Selve Jordens indre er fast som følge af det voldsomme tryk. Men ellers er Jordens varme indre hele tiden i bevægelse.

Moderne geologer og geofysikere fastsætter Jordens alder til at være omkring 4,54 milliarder år (4.54 × 10 9 år). Denne alder er blevet bestemt ved radiometrisk datering af meteoritmateriale og stemmer overens med alderen på de ældste kendte klipper på Jorden og Månen Jeg er selv ved at lære geografi og har en del problemer med at forstå pladetektonikken og dens afhængighed af konvektion; jordens indre, kernen der pga tryk har en meget høj temperatur men samtidig er fast, altså metallisk, sammen med at kappen der er flydende og køligere pga det mindre tryk og så skorpen, der er dannet ved netop. 23 De cirklende strømninger kaldes konvektion. Jordens magnetfelt Jordens kerne består mest af flydende nikkel og jern. Det flydende metal er magnetisk, og det virker, som er der en kæmpemagnet i Jordens indre. De magnetiske poler afviger lidt i forhold til de geografiske poler. Transform forkastning

Hvorfor er Jordens indre så varmt? Illvid

konvektion Gyldendal - Den Store Dansk

Jordens magnetfelt). Magnetfeltet har den effekt, at det minds ker gasbe-vægelserne (den såkaldte konvektion) i Solens ydre, hvorved transporten af energi fra Solens indre mindskes, og derfor falder temperaturen i selve solpletten til en temperatur på kun 4000 K, mens den øvrige soloverfl ad Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts

1. Redegør kort for opbygningen af Jordens indre samt teorien om pladetektonik. 2. Forklar hvordan konvektion i jodens indre er med til at bestemme, hvor vulkaner forekommer. 3. Forklar derefter hvilke faktorer der bestemmer vulkantypen, og hvordan vulkaner kan påvirke området omkring dem Hvor kommer jordens egen varme fra? Fra jorends dannelse og radioaktivt henfald. Hvad driver bla. jordens mantle convection? Radioaktivt henfald: Nævn tre vigtige ting ved radioaktivitet. stored in heavy atoms in the core; important in the continental crust drives mantle convection: Ud over jordens indre, hvor kommer varmen så fra? Sole Jordens indre under henfald af radioaktive grundstoffer. Varmen skaber en langsom strømning (konvektion) inde i Jordens kap-pe, og denne strømning styrer pladernes bevægelser på Jordens overflade. Pladernes destruktion Jordens volumen og overfladeareal er kon-stante, og der dannes hele tiden ny ocean-skorpe.Derfor m å pladerne nedbrydes ige Det indre af solen kan ikke observeres direkte, og solen selv er uigennemsigtig for elektromagnetisk stråling. På samme måde som seismologien benytter bølger frembragt af jordskælv til at afsløre Jordens indre struktur, kan helioseismologi benytte trykbølger , der gennemløber solens indre, til at måle og vise solens indre struktur. hvad vi i dag ved om planeten jordens indre opbygning. Efter et alment indledende kapitel (19 s.) om solsystemet og jordens placering i dette, beskrives i kapitlerne 2 og 3 (45 s.) jordens rotation, geometriske form og tyngdefelt. I kapitel 4 (60 s.) beskrives jordens indre opbygning på grundlag af seismologiske informationer, mens kapitlern

* Jordens opbygning (kerne, kappe, skorpe, oceaner, atmosfære) * Jordens alder * Beskrivelse af de processer som har ført til opsplitning i reservoirer, samt tidspunktet. for denne opsplitning * Jordens indre energikilder (latent varme, radioaktivitet) * Varmetransport (advektion, konvektion, ledning, stråling jordens indre som enten trænger ind i andre bjergarter eller kommer til jordens overflade som lava) stiger op fra Jordens kappe. En af de mægtigste af disse rygge, den Midtatlantiske ryg, løber fra nord til syd gennem Atlanterhavet og gennem Island. Magmaen stiger op langs en brudlinje midt i ryggen og danner n transport af varme og materiale fra Jordens indre : transport af varme og materiale fra Jordens indre ud mod overfladen. Er muligvis drivkraften bag oceanbundsspredningen og dermed pladetektonikken

Konvektion - Wikipedia, den frie encyklopæd

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Read Mor Jordens rotation vil give lidt, men ikke ret meget og den vil ikke være rettet mod overfladen undtagen i et tyndt bælte omkring ækvator. At en indre sol skulle presse mod indersiden af kuglen kræver ret store ændringer af naturlovene (uanset teorier om mørk energi)

Tag med på rejse til Jordens indre Illvid

Beskrivelse af Jordens lag med kernen i midten. Jordens kerne er det inderste af de tre lag i Jorden, som er opdelt i den indre og ydre kerne. Ny!!: Jorden og Jordens kerne · Se mere » Jordens magnetfelt. Jordens magnetosfære skærmer jordens overflade mod solvindens og især store solstormes ladede partikler (Er temperatur en valid proxy for indre energi ?) Den globale gennemsnitstemperatur spiller en helt central rolle i klimadebatten. Diskussionen går på, hvor stor en del af de temperaturændringer vi har oplevet de sidste 50år der forklares med menneskelige påvirkninger (AGW Antropogen Global Warming) og hvor meget der kan forklares med naturlig variation

Application for Windows Store is not possible, because it does not support Adobe Air Jordens nedre kappe på grund af varme og energi, der skaber bevægelse (konvektion), og ideen om hot spots knytter sig således til teorien om kappediapirer, hvor store mængder magma sendes ud fra Jordens dybere lag på grund af ustabilitet. Oppe på jordoverfladen bliver der over disse hot spots voldsom vulka - Web Geology: Vulkaner og vulkanisme, Jordskælv, Jordens Indre, Pladetektonik, Olie og gas - Interaktivt kort over vind og havstrømm

Jordens magnetiske poler bytter faktisk også plads, det sker bare meget sjældent. Sidst det skete var for omkring 700.000 år siden. Heliosfæren skærmer solsystemet mod kosmisk strålin Hvis indre energi i en eller anden form skal komme gennem en så tyk skorpe med en så ringe ledningsevne, skal denne indre energi være helt enorm for at kunne udvirke blot en brøkdel ifht. den nedadgående stråling. Man mener mig bekendt idag, at Venus kernetemperatur minder om Jordens - altså 5-6000K Nær planetens midte er temperaturen meget højere. Kernens temperatur må være omkring 24.000 grader, det fire gange varmere end Solens overflade. Den indre varme forårsager sikkert konvektion dybt inde i de flydende lag, og er muligvis skyld i de komplicerede bevægelser man kan observere i skytoppene Jordens troposfære er faktisk 10 km dyb, men tager sig meget lille ud i sammenligning med Venus troposfære der er ca 55 km dyb. Det skyldes at Venus atmosfæren er ca 94 gange mere rig på masse end Jordens atmosfæren. Trykket på Venus overflade når op på 92 Bar

populær: