Home

Da barsel satser 2018

Er du gravid og skal på barsel i 2018, kan du læse mere om regler og satser for barselsdagpenge her på siden. Se også: Barselsdagpengesatser 2019. Som lønmodtager, har du formentlig ret til barselsdagpenge, når du går på barsel. Betingelserne for at være berettiget til dagpenge ændres 1. juli 2018 Tidligere satser. Fra 1. oktober 2017 til 1. juli 2018 var den samlede maksimale refusion 185,79 kr. pr. time. Heraf var refusionen fra Barsel.dk 69,57 kr. Fra 1. januar 2017 til 30. september 2017 var den samlede maksimale refusion 170,29 kr. pr. time. Heraf var refusionen fra Barsel.dk 55,56 kr Virksomhedens betaling til Samlet Betaling består af flere bidrag. Nedenfor kan du se bidragssatser for 2019 og tidligere år Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2018 på vår blogg. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg

ATP-satser 2018- offentlig virksomhed: A-bidrag Lønmod- tagerens andel (1/3) kr. Arbejds- giverens andel (2/3) kr. Bidrag i alt kr. Månedslønnede (Arbejdstimer pr. måned Vi bruger cookies til at måle trafik, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du skal klikke på 'Accepter cookies' for at komme videre.. Vejledning om satser m.v. for 2019 (nyt vindue) Vejledning om satser m.v. for 2018 (nyt vindue) Hvornår får jeg svar på min henvendelse? Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 15 hverdage. Hvis du er utilfreds eller vil klag

DA/LO Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne i 1973 mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). Arbejdsgivere som har tiltrådt en overenskomst under DA/LO-området er omfattet af bidragspligt, og skal hvert halvår betale bidrag. Læs mere om fonde (Dagpengesatserne i 2017 fremgår her - og 2018 her). Forudsætning for højeste dagpengesats. For at være berettiget til den højeste dagpengesats -som fuldtidsforsikret - skal du som månedslønnet have haft en indkomst på gennemsnitlig 22.786 kr. pr. måned i 12 måneder, før du blev ledig (273.432 kr. om året) Satser for 2018. Her kan du finde 2018-satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2018, medmindre andet er anført du er her: di.dk > vi rÅdgiver dig > dit personale > personalejura > nyheder om personalejura > nyheder om satser og regler > satser for g-dage, dagpenge, sygedagpenge mv. > satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 201

Satser for barselsdagpenge: Barselsdagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse barsel. Ret til barselsdagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet Bidraget til Industriens Barselsfond beregnes som en procentsats af den totale lønsum og er pr. 1. april 2018 på 0,21 pct. Pr. 1. april 2019 stiger bidraget til 0,23 pct. Bidraget til Barsel.dk er 237,50 kr. pr. kvartal for en fuldtidsansat, som er månedslønnet. De forskellige barselsfonde refunderer forskellige løndele DA-Barsel bidragsstigning pr. 1. juli 2018 12. juli 2018; Når du fratræder din stilling 6. maj 2018; Grundlovsdag - Har vi fri? 2. maj 2018; Nye satser m.v. gældende fra 1. januar 2018 24. januar 2018; Overførsel af ferie - hvordan er reglerne? 17. januar 2018

Barselsdagpengesats for 2018 Skift-a-kasse

  1. Start med at korriger satskode 8050 DA-Barsel, max. Bidrag fra 786,- til 876,-. Husk at sætte slut dato og ny periode (1/10 2017) (tilføjelse i forhold til tidligere) Efterfølgende rettes Satskode 8051 DA-Barsel Måned, Timer; Sæt slut dato på de satser der allerede er oprett
  2. Vi ved at en arbejdsgiver har nok i hovedet. Lad os hjælpe dig. Finder du ikke det du søger, så ring og spørg på. tlf.: +45 82 132 13
  3. I praksis betyder det, at du skal indberette flere medarbejdere til DA/LO Udviklingsfonden end til overenskomsten med Kompetencefonde.dk. Læs mere på DA/LO Udviklingsfondens hjemmeside. Vær opmærksom på, om I allerede indbetaler direkte til DA/LO Udviklingsfonden via jeres lønservicebureau
  4. Regler og rettigheder ved barselsorlov og forældreorlov. I Danmark har både kvinder og mænd ret til barsel jævnfør barseludligningsordningen, hvis formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne arbejdsgivernes udgifter til løn under barsel

Så meget kan du få i refusion - Virk Indbere

Refusion barsel Refusionen på den statslige Barselsfond afhænger af medarbejderens løn. For at kunne få refusion fra den statslige Barselsfond skal indberetningsfristerne overholdes. Ansøgning om refusion. Du skal søge refusion fra Barselsfonden digitalt Mulighed for ekstra barsel. Hvis man tæller hele barselsorloven sammen, er der i alt mulighed for at holde barselsorlov 46 uger efter barnets fødsel. Herudover kan man søge om at forlænge sin barsel med 8 uger, hvilket bringer den samlede mulige barsel op på 54 uger efter barnet er født Rolex Passion Report is a fully independent initiative, without any legal, economic or other ties with the famous luxury watch maker. It is not sponsored by, associated with and/or affiliated with Rolex S.A., Rolex USA or any respective subsidiaries or affiliates Det gode råd er givet med udgangspunkt i din situation. Den rette støtte hjælper, hvor den skal. Find de gode råd og den rette støtte hos HK. Uanset om du er under uddannelser, i job, uden job, på barsel, på ferie, er senior eller i problemer

Barsel.dk collects contributions from companies and reimburses companies that pay wages to employees on maternity or paternity leave. Barsel.dk is a mandatory scheme based on self-service and automatic disbursement. The objective is to compensate companies for expenses incurred when employees are on maternity or paternity leave Ny forenklet procedure for refusion fra DA-Barsel fra 2019 Fra 1. kvartal 2019 udbetales refusioner fra DA-Barsel automatisk i forlængelse af ansøgningen om refusion af de offentlige barselsdagpenge. Virksomheder skal afslutte aktuelle refusionssager for 2018 inden den 23. januar 2019. Læs hvad den ny procedure betyde 20. december 2018 Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede reg-ler om fravær/orlov i forbindelse med graviditet og barsel. Herudover gives et overblik over, hvil Satser for syge- og barselsdagpenge, g-dage, SVU mv. gældende for 201 Satser 2019: Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime; For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 74 kr. For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 233 kr. Satser 2018: Refusionen udbetales som en fast takst pr. lønnet orlovstime ; For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 72 kr

Bidragssatser - Virk Indbere

Afsnit 1, Generelle bestemmelser, indeholder satser for alle fagområder. Det drejer sig om sygedagpenge efter sygedagpengeloven, løn under sygdom og tilskadekomst efter overenskomsterne, feriegodtgørelse, be-taling ved graviditet og barsel, bidrag til pension, ligningsrådets satser for skattefri befordring samt skattefri kost og logi m.v Satsen for sådan kørsel udgør i 2018 et beløb på 0,53 kr. pr. km. Vi minder om, at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2018. Godtgørelse for kørsel i december 2017, der udbetales sammen med lønnen for januar 2018, skal afregnes efter satserne for 2017 Læs om kontanthjælp, kontanthjælpsreformen, kontanthjælpsloftet, satser for kontanthjælp, udbetaling, ferie, barsel, og meget mere. Hvor kontanthjælpssystemet tidligere var langt mere reaktivt, er det i dag blevet mere målrettet mod at få borgerne sluset videre eller tilbage til arbejdsmarkedet 14.05.19 • Vi rådgiver dig . Der er grænser for loyalitetspligten . En opsagt bilsælger fik hurtigt arbejde hos en anden bilforhandler. På trods af den nye ansættelse, skulle medarbejderen have løn i opsigelsesperioden fra den tidligere arbejdsgiver, mente byretten

Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2018 - autogear

  1. Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m. Vejledning nr. 10091 af 20/12/2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue) Vejledning nr. 9886 af 26/10/2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue) Vejledning nr. 10048 af 03/11/2017 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt.
  2. Første gang du logger på Mit AKA, skal du benytte NemID og herefter klikke på knappen Opret/ret kodeord. Herefter kan du bruge dit cpr. nr. og nye kodeord til at logge på selvbetjeningen
  3. du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn; du kører til og fra ulønnet praktik. Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat. Ret din årsopgørelse, rubrik 51. Ret din forskudsopgørelse, felt 41

Satser og beløbsgrænser 2019 - 2015 Lønguiden - Viden om løn og HR Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger Her finder du links til de forskellige satser for 2019 SU-satser. Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse Hvor meget man kan få i dagpenge, beregnes ud fra de 12 måneder, hvor du har tjent mest ud af de sidste to år eller om du er ny uddannet. Læs mere her

ATP-satser 2018- offentlig virksomhed: A-bidrag - borger

  1. dst 3.120 arbejdstimer (deltidsforsikrede 2.496 timer) efter bevisdatoen, udbetales med 100 pct. satsen
  2. istration (sygdom, G-dage, forsikringsordninger, skattefri kørepenge, diæter m.v.) samt en ny beregning af indirekte personaleomkostninger her: Diverse satser pr. 1. januar 2018. Samlede indirekte personaleomkostninger
  3. Marts/april 2019 får Koop-Barsel elektronisk indberetning fra ATP vedr. indbetalt atp bidrag for år 2018. Vi indsender derefter en faktura vedrørende for lidt indbetalt til Koop-Barsel eller en kreditnota vedrørende for meget indbetalt for året 2018

Hvis du har meldt dig ledig for nylig, skal vi først behandle din ledighedserklæring. Dit første ydelseskort er klar til udfyldelse, når du får besked fra a-kassen - læs mere her Så er de nye satser for rejse- og kørselsgodtgørelse 2018 klar - læs, hvad det betyder for dig. De nye standardsatser for rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse, kost og logi for 2018 er nu tilgængelige. Staten har angivet nye satser for udbetaling til skattefri kørsel, logi, rejse- og kostgodtgørelse i Danmark. Disse træder i kraft 1 spørgsmål om dagpenge under barsel....satser for offentlige. Kontigent har ikke noget med barseldag penge og gøre da barsel går gennem din kommune. 07-06-2012 Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på ma-kasse.dk og til at støtte markedsføringen af vores services

Forside - Industriens Barselsfon

De nye beløbsgrænser og satser for 2019 er fastsat. Hvad betyder det for bl.a. personalegoder, rejsegodtgørelse og forskerbeskatning Det er kun moren, der kan holde graviditetsorlov med barselsdagpenge. Orloven kan holdes fra 4 uger før den forventede fødsel. Du kan, afhængig af din kontrakt eller overenskomst, have mulighed for at holde graviditetsorlov tidligere, men uden at du kan få barselsdagpenge Barselsdagpengene kan højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene.. Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, når du går på barselsorlov, vil du få det samme i barselsdagpenge som arbejdsløshedsdagpenge 6. okt. 2018 - 12.09 | Opdateret 6. okt. 2018 - 12.38 Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret Mette Abildgaard (K) deltog torsdag i Folketingets åbningsdebat og gik derefter på barsel

Dagpengesatserne, som ses her, er det beløb, som du maksimalt kan få udbetalt, da beløbet afhænger af, hvor høj en indtægt, du har haft, inden du blev ledig. Ungesatsen er en fast dagpengesats, som man under nogle omstændigheder får, når man har været ledig i et halvt år, dvs. i 962/780 timer for hhv. fuldtid- og deltidsforsikrede Læsetid: 1 minut Da vi er kreativt tænkende, og oftest friske på en god dialog vil vi engang imellem deltage på loppemarkeder og andre markeder. Vi starter nu på søndag i Vordingborg nærmere bestemt ved:Fakta i Ndr Fra og med 2018 træder den nye vurderingslov i kraft. Herefter foretages der offentlige vurderinger af ejerboliger hvert andet år pr. 1. september i lige år. Det aktuelle års vurdering er således vurderingen pr. 1. september 2018, der anvendes for både indkomståret 2018 og indkomståret 2019 OK. Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies

Lønmodtager på barsel - borger

Da-l

Magistrenes A-kasse Dagpengesatser 201

Sundhedsdatastyrelsens DRG-takster 2018 på det somatiske og psykiatriske område. Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookie I 2019 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 22.400 kr. (21.200 kr. i 2018). Hvis du bliver enlig forsørger. Skattestyrelsen får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag Moren starter sin barsel som planlagt den 09.01.2017 og arbejdsgiver udbetaler lønnen som aftalt. Arbejdsgiver vælger at søge refusion for lønudgifterne hver måned, under hele orloven. Da moren har aftalt, at hun får 173,51 kr. pr. time i hele perioden på 38 uger, så kommer regnestykket til at se således ud Der er i øjeblikket et problem i forhold til dokumentationen af de indberettede beløb til DA barsel for 1. kvartal 2018. Betalingen er foretaget, men dokumentationen for, hvem de forskellige beløb tilhører er endnu ikke på plads. Vi er i dialog med ATP, som står for DA barsel, for at finde en løsning Nye satser for 2018 opdateret i Gratisal. For at gøre lønadministration nemmere for dig, så du ikke skal tænke over de korrekte satser, har Gratisal allerede opdateret lønarterne i lønsystemet med de nye satser for 2018. Med skiftet fra 2017 til 2018 bringer vi Gratisal Opdatering januar 2018. Det indeholder bla. opdaterede satser for.

Satser for 2018 - bm

HORESTA Arbejdsgiver har indgået en række landsdækkende brancheoverenskomster, som er relevante for vores medlemmer. Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver er du således sikret ordnede vilkår for dine medarbejdere til glæde for hele virksomheden Velkommen til IDAs barselsberegner. Her kan du få et overblik over de forskellige perioder i din barsel. Beregneren tager forbehold for en række krav i barselslovgivningen, og resultaterne af beregneren er alene tænkt som et overblik over de centrale rettigheder i barselslovgivningen Satser for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelser. Du er 18-19 år og din uddannelse startede før 1/7-2014; Du er 20 år eller derover, og din uddannelse. Art Basel's Conversations series is open to the public from Wednesday, June 12 to Saturday, June 15. Conversations start every morning at 10am in Hall 1. Our show takes place at the Swiss exhibition site Messe Basel, featuring a hall designed by international architects Herzog & de Meuron of Basel Barsel aften kjoler: trend-model - 2018. Især for kvinder i den situation, stylister tilbyder en bred vifte af muligheder til hverdag ser ud. Godt, ved højtidelige lejligheder, ingen har glemt. Selv i elegante aften kjoler designet, således at de millimeter

Alle satser er sat op, men ikke med ret meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra og med den 1. januar 2019. Kørsel foretaget i 2018 skal afregnes med 2018-satsen uanset udbetalingstidspunktet Mode barsel 2018 for hver dag, der indebærer nederdele med brede ben og forskellig længde. Det følgende år, i spidsen for asymmetrisk længde. Stof til disse modeller er meget lys, næsten gennemsigtig, som ikke vil være varm. Jumpsuits og bukser. Mode 2018 vil være jumpsuits og bred ben bukser i let stof DA/LO Udviklingsfonden 09 00000 DA/LO Udviklingsfonden 0,42 kr./præsteret time 0,42 0,42 27,23 59,00 Satsoversigt DA-fondsordninger - Satser gældende for 1. halvår 2017 Fastlønnede Satser iht. overenskomst Satser til brug for indberetnin Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret Mette Abildgaard har valgplakater, bæresele og vikle klar, hvis statsministeren snart udskriver valg. Politik 6. okt. 2018 kl. 12.2 Du fylder 65 år i 2018 og her kender vi ikke endnu satserne for folkepension. Satserne i 2018 og 2019 er sandsynligvis højere end i 2017. Grundbeløbet i 2017 er på 73.920 kr. årligt. Er du reelt enlig så kan du fuldt tillæg, hvis du ikke tjener mere end 69.800 kr. årligt ved siden af folkepensionen

Satser for sygedagpenge, g-dage m

Barselsdagpenge - bm

Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret 6. oktober 2018 12:36 og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar til. Lønmodtagere har ret til barselsorlov og -dagpenge i henhold til §27 stk. 1 i Loven om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Lønmodtagere har ret til barsel, såfremt vedkommende: har været tilknyttet arbejdsmarkedet, de sidste 13 uger før fraværet. I løbet af disse 13 uger, skal lønmodtageren have haft beskæftigelse i minimum 120 timer Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 18.871,67 kr. (brutto) i månedsløn, vil du få højeste dagpengesats på 4.355 kr. (2019) om ugen før skat. (4.300 kr. i 2018) Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag Jer som går på barsel og får som forsøger kontanthjælp, hvad får I udbetalt om måneden? Jeg går på barsel inden længe, bliver forsøger så snart jeg har født, har ingen fradrag (desværre) og jeg betaler 37% i skat. - Hvad ville jeg få udbetalt om måneden? Har prøvet at komme igennem til min kommune hele dagen i dag, dog uden held Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret 06-10-2018 KL. 12:40. og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar til.

Barselsfond - Dansk Industr

Feriedagpenge under uddannelse. Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse som led i en jobplan, og ferien er skrevet ind i Min plan. Du kan få dagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, eller få feriedagpenge, hvis du ønsker at holde ferie Hvis du er ledig, når din barsel er slut, skal du tilmelde dig som ledig på Jobnet og sende CA a-kasse en kopi af din sidste udbetalingsspecifikation fra Udbetaling Danmark. For at få ret til dagpenge skal du desuden have pasningsmulighed til dit barn og igen være til rådighed for arbejdsmarkedet Satser for {{valgtAar}} Vælg andet år Vælg År Den samlede opkrævning årligt pr. fuldtidsansat består af AES-bidrag, arbejdsskadeafgift samt 2 kr. i omkostninger

DA-Barsel bidragsstigning pr

Mode barsel 2018-2019 år byder på stilfulde kontor-og business-billeder til gravide kvinder, blandt hvilke du vil være i stand til at se og føle dig selv et par ideer til kontoret. Casual barsel tøj 2018-2019 å Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her 1. april 2019 træder de forbedringer i kraft, som blev forhandlet på plads i OK18. Det er blandt andet funktionstillæg, erfaringstillæg, højere pension og højere satser for genetillæg. Hold derfor øje med, om ændringerne er slået igennem på din april-lønseddel

Der er kommet nye satser til DA-Barsel pr

Trendy og stilfulde barsel tøj 2018-2019 foto nyheder. Barsel tøj er forskellig fra den sædvanlige, ikke kun den øgede størrelse. Hvis fashionista kan tillade sig skinny jeans med taljen på hofterne, og ekstrem stiletter, vordende mor skal udelukke disse varer fra din garderobe Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret 06. oktober 2018 kl. 12:08 Af Ritzau og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er. Når din barsel er ved at nå til ende, skal du igen til at tænke på, hvilke jobmuligheder du har. I løbet af de sidste tre måneder af din barsel, hvor du fortsat er på kontanthjælp, vil en medarbejder fra jobcentret kontakte dig, så I sammen kan begynde at drøfte, hvordan du kommer tilbage på arbejdsmarkedet efter din barsel Ny arbejdsgang ved ansøgning om refusion fra DA Barsel : Administrationen af DA Barsel overgår fra årsskiftet fra ATP til DA. Det medfører bl.a. en nemmere arbejdsgang ved ansøgning om refusion. For at lette overgangen, er det vigtigt, at alle ansøgninger til DA Barsel om refusion for 2018, hvor der er ansøgt om barselsdagpenge hos. De Konservatives gruppeformand og politiske ordfører, Mette Abildgaard, er netop gået på barsel, og hun regner med at vende tilbage til Folketinget i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Derfor håber hun, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) venter med at udskrive.

Satser - Arbejdsgiverforeningen K

Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret Politik 6. oktober 2018 12:08 og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar til valgkamp, siger hun FAQ - barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Side 2 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B Løn under barsel afhænger af indmelding i a-kasse. Se særskilt vejledning: Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B. 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del Barsel og studerende. Hvis du er under uddannelse og bliver gravid, er der flere muligheder i forhold til barsel. Du har mulighed for at få ekstra SU-klip. Det kan du se mere om på SU-styrelsens hjemmeside. Du kan også være berettiget til barselsdagpenge, hvis du har et studiejob og dermed opfylder beskæftigelseskravet i Barselsloven

Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret Publiceret 06. oktober 2018 kl og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og er klar. Du har ret til barsel og orlov, når du skal være forælder. Når du planlægger din barsel, skal din arbejdsgiver have besked indenfor visse frister. Hvis du er i tvivl om, hvor meget barsel og orlov du har ret til at holde med løn, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening Konservativ profil på barsel satser på valg til foråret 06-10-2018 KL. 12:10. Del på Facebook og så er jeg vendt tilbage til Christiansborg inden da og.

populær: