Home

Langhuse fra vikingetiden

Fra vikingetiden har arkæologer fundet en kæmpe bebyggelse, der har strakt sig over et areal på ca. 125.000 m2, heriblandt en storgård. Storgården bestod af en hal i kongelig størrelse, som var 48 m lang og 11 m bred. Hallen er indtil videre den største kendte vikingetidsbygning i Danmark. Her fandt de officielle handlinger sted Langhus er en hustype, der var almindelig på Nord-Europas gårde indtil vikingtiden slutning. Husene havde en rektangulært grundplan, ofte med avrundede hjørner, og med en længde mere enn det dobbelte af bredden. Jordfaste stolper udgjorde den bærende konstruktion, og væggene bestod af lerklinet fletværk eller træ Byg et langhus som dem, vikingerne boede i. Tidsperioder › Vikingetiden › Bolig › Byg et En rekonstruktion af et af de 16 store langhuse fra ringborgen. Langhuse fra vikingetiden var ofte brugt af personer med en høj status i datidens samfund. Kilder: Den store danske og Nationalmuseet. Langhuset er cirka 35 meter, og det er et ret specielt fund. Museum Vestsjælland har lavet nye fund fra vikingetiden. Ikke med en skovl i hånden, men derimod med mus og tastatur to kilometer over jorden. Foto: Museum Vestsjælland via Google Earth I det.

Storgårde og kongesæder i vikingetiden - natmus

Indtil videre er der fundet godt 20 smykker fra germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder, et bæltespænde, et frankisk bæltebeslag fra vikingetiden, ni mønter fra middelalderen, to slagger i henholdsvis sølv og bronze, et beslag til enden af et dolkfæste fra middelalderen m.m. fig. 10) De fleste langhuse fra bronze- og ældre jernalder husede både mennesker og dyr, men fra 300-400 e.Kr. bestod gårdene af flere bygninger. På de største gårde indtog et af langhusene pladsen som hovedhus eller hal, som det kendes fra Gudme jernalderfund, og senere fra vikingetidens stormandssæder, se Lejre Kommune og Tissøfundene For selvom arkæologerne har fundet en række trægenstande fra vikingetiden med farver på, som måske kunne afsløre malingsmoden i perioden, så kan man aldrig være helt sikker, fortæller kemiker Mads Chr. Christensen fra Nationalmuseet. Alligevel fremhæver han enkelte pejlemærker fra samtiden Herredsnavnene, som nok går tilbage til vikingetiden, fortæller om områdets kulturgeografi. Midt i denne kreds ligger Sømme herred. Det strækker sig fjordbunden rundt, fra Lejre vig til Værebro å. Navnet betyder søboernes herred

Langhus - Wikipedia, den frie encyklopæd

Byg et langhus i Minecraft - portals

 1. Forestil dig et hus uden vinduer eller lamper. Et hus, hvor hele familien bor sammen i ét stort rum. I midten af rummet er der et osende ildsted, hvor der bliver lavet mad og tørret tøj
 2. 20. januar 2019. Langhuset I Vestskoven har man fundet spor efter i alt fem langhuse fra vikingetiden. I 1994 fandt man det største, som er 30 m langt og der har været ca. 200 m2 under tag
 3. En undervisningsfilm om hverdagsliv i vikingtiden. This feature is not available right now. Please try again later
 4. Er du bidt af en gal viking, eller bare interesseret i vikingetiden, så følg denne guide, der viser vej til Danmarks største vikingespots og museer med spændende vikingefund på hylderne
 5. Skrinet har form som et langhus fra vikingetiden. På dåsen fra León er hovedmotivet en fugl med rovfuglehoved. Alle de tre skrin er pragtfulde stykker kunsthåndværk, formentlig fremstillet i Norden i 2. halvdel af 900-tallet. Og alle udgjorde de dele af kirkeskatte. Hvordan disse skatte er nået så langt ned på kontinentet er uvist
 6. Tre nye langhuse fra vikingetiden Siden 7. juni har en stor gravemaskine været i gang med at skrabe det øverste muldlag af i den nordøstlige del af palisadefirkanten. Indtil videre er der dukket nogle meget tydelige stolpespor op af tre langhuse, der aftegner sig som mørke områder på den lyse jord
 7. Trelleborgene er ringborge, som blev opført med et formodet militært formål i det danske område i vikingetiden.De er dateret til sidste halvdel af 900-tallet og har en ensartet grundplan: En præcist udformet cirkulær vold, en port i hvert af de fire verdenshjørner, en borgplads, som er opdelt i fire ens dele af to veje, der var vinkelrette gennem borgenes centrum, samt bygninger, der.

Nyt vikingefund - kan du spotte det? - Ekstra Blade

Denne beretning bygger på arkaeologiske udgravninger som Silkeborg Museum har foretaget i området. Gårdsanlæg På en bakke ved siden af Gødvad Kirke, 4 km nordøst for Silkeborg centrum, er der fundet dele af et stort gårdsanlæg fra Vikingetiden. Man har afdækket 4.500-5000 m2 af gårdens. Søndag var flere hundrede gæster forbi Folkeskoven i Tappernøje for at se det nye Vikinge Langhus blive indviet. Næstved Kommunes kulturudvalgsformand, Linda Frederiksen, holdt velkomsttalen, og som en del af arrangementet var der vikingemarked med musik og teltboder samt (næsten) vaskeægte vikingekampe mellem vikinger og besøgende Hør museumsinspektør Signe Strandvig fortælle om vikingetiden og føre os igennem Vikingebyen ved Bork Vikingehavn. Klik her Hør om hvordan vikingerne blev kristne - fortalt af to unge arkæologer fra Nationalmuseet LANGHUS MED SMIE SMIEVIRKSOMHET I LANGHUS PÅ GÅRDSANLEGG FRA ROMERTIDEN OG FOLKEVANDRINGSTIDEN Lise Loktu, Sysselmannen på Svalbard INNLEDNING Kunnskapen om smier fra eldre jernalder er mangel- Ved utgravningene av Brandrud-lokalitetene på full (Reitan 2010; Rønne 2003; Sauvage 2005) når det Hundorp ble det avdekket to delvis samtidige.

40 meter langt hus fra vikingetiden fundet på Google Earth - TV

 1. Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden Marianne Høyem Andreasen, mag.art. Indledning I forbindelse med byggemodning ved Korsdalsvej (VKH 7627)1 blev der i foråret 2016 foretaget en arkæologisk udgravning under ledelse af arkæolog Christian Juel. Udgravninge
 2. Her har da også boet mennesker igennem flere tusinde år og altså også i vikingetiden. Ådalen er opstået under den sidste istid og er en del af et større dalsystem, der dækker området fra Vallensbæk Mose, der dengang var kystområde, mod syd, til Roskilde Fjord mod vest
 3. Ud over vikingegrupper og enkeltpersoner, som er direkte knyttet til Ribe VikingeCenter, får vi hvert år besøg af flere hundrede frivillige vikinger fra det meste af verden, dog især fra Danmark, Tyskland og Holland - mennesker, som bruger det meste af deres fritid på at studere, rekonstruere og leve sig ind i vikingetiden
 4. dre vindfang i hver side af huset. Vindfanget er kun løst forbundet med langhuset, hvoraf man kan udlede at de først er opført efter langhusets færdig gørelse

Stormænd fra vikingetid og middelalderbønder i Okholm

 1. Vi præsenterer her et udvalg af disse fund i to små film. Den første del indeholder fund fra stenalderen, bronzealderen og jernalderen, mens den anden del indeholder fund fra vikingetiden og middelalderen. Fundene består både af håndgribelige genstande og uhåndgribelige ting som spor efter veje, huse og brønde
 2. Her findes nemlig en markering af en gård, der lå der, for mere end 1000 år siden (se billede 1). I begyndelsen af vikingetiden (700-850 e. Kr.) blev der på dette sted bygget et hus på 270 m 2. Sporene fra huset så igen dagens lys i 2007, hvor det lod sig afsløre ved en arkæologisk forundersøgelse
 3. g: La elevene få tegne/male et vikingskip. Tegninger finner du på google.no.; Drap og plyndring. Youtube: Sword fighting as it was for the viking
 4. Borgen har haft en omkreds på ca. 750 m; sammenlignet med eksempelvis Fyrkats omkreds på 450 m har Aggersborg været en kæmpe. To aksegader skar gennem anlægget, og fra hver af dem gik korte tværgader. I hver af de fire kvadranter lå tre karreer med hver fire langhuse omkring en gårdsplads - i alt var der 48 huse inde i borgen
 5. som man under forundersøgelsen, havde tolket som to langhuse fra yngre bronzealder viste sig at blive til 9 velbevarede langhuse fra den mellemste del af ældre jernalder (300-150 f.Kr.) og en lille gravplads fra vikingetiden (950-1000 e.Kr.) med en meget fin og velbevaret kvindegrav
 6. dre bygning. De tre langhuse

Vikingetiden Historie - YouTub

Museum Vestsjælland har lavet nye fund fra vikingetiden. Ikke med en skovl i hånden, men derimod med mus og tastatur to kilometer over jorden. Foto: Museum Vestsjælland via Google Earthaf KRISTOFFER KOCHI det nordvestlige Sjælland har arkæologer fun I Vestmanna kan I komme på en sejltur til de majestætiske Vestmanna Fuglefjelde, hvor I kommer tæt på lodrette klippevægge og ind i dybe grotter. På vejen kommer I forbi Kvívík, hvor I kan se levn af langhuse fra vikingetiden. Den lille, hyggelige bygd Gjóvg, er mest kendt for sin særprægede naturhavn vikingetiden. For det andet er formålet at belyse vikingetidens langhus og bebyggelse set ud fra døren - det vil sige, at sammenhængen mellem dør og hus samt dør og bebyggelse vil blive undersøgt. Formålet er at undersøge og afklare, hvordan mennesket har organiseret sig, og hvordan samspillet mellem de enkelte dele af bebyggelsen fungerer Vores udstilling viser flotte sølvskatte fra vikingetiden og tidlig middelalder. Amatørarkæologerne har ved nøje at gennemsøge udvalgte marker (markrekognoscering) og ved søgning med metaldetektor, været med til at få mange fund frem i dagens lys. Østerlars-området har været et centralt område i vikingetiden Vikingetiden - Julie, Julie, Lena og Sophie. Perioden strækker sig fra ca. 800-1050. Mellem oldtiden/forhistorisk tid og middelalderen. Begyndelsen defineres af det først kendte af den serie nordiske togter i Vesteuropa, der begyndte kort før år 800: plyndringen af det berømte Lindisfarne Kloster på en lille ø ved Nordenglands kyst den 8. juni 793

langhus Avaldsnes viking rekonstruksjon vikinggard vikingtida

Ud fra placeringen af de mørke pletter er det muligt at afgøre, at huset har haft buede vægge. Det er netop formen på huset, som gør det muligt for arkæologerne at afgøre, at der er tale om et hus fra vikingetiden, ca. omkring år 1000 e.Kr., da dette er et træk helt typisk for vikingetiden jernalderbebyggelsen på stedet. Inden for affaldsgrubefeltet fandtes dels en urnegrav fra yngre bronzealder, dels keramik i nogle gruber fra samme periode. Nord for dette felt fandtes et nedbrændt, smalt NV-SØ vendt langhus (5 sæt stolper) med et tilhørende nedbrændt NØ-SV vendt udhus (3 sæt stolper) 81/2 m sydligere

Nej, det har man ikke fundet nogle kilder der viser. Man har kun fundet én vikingehjelm og den havde ingen horn. Desuden havde det været upraktisk for vikingerne at have horn i deres hjelme, da den derfor bliver for tung Tag med på vikingeruten. Du kommer til et langhus og en gravplads fra vikingetiden, til et historisk vadested som vikingerne anvendte som vandvej til den.. Trelleborg Vikingeborg, Vikinge-højborg og langhus - Se 148 anmeldelser fra rejsende, 142 billeder og gode tilbud vedr. Slagelse, Danmark på TripAdvisor Sæt ved de lyde, som I mener, at man også kunne høre i vikingetiden. Sæt ved de lyde, som I ikke tror fandtes i vikingetiden. Lugt! Sæt jer forskellige steder i byen og luk øjnene, hold hænderne for ørerne og snus kraftigt ind. Hvor mange for-skellige lugte kan I skelne fra hinanden? F.eks. friskt træ, hestepærer osv

Med tanke på den stramme geometri, der kendetegner det samlede monumentkompleks, er det muligt, at der lå flere langhuse rundt langs palisadens inderside. Under den nuværende kirke er påvist flere anlæg fra vikingetiden, som er vanskelige at tolke Selvom der kun er bevaret få dekorerede stykker bygningstømmer i Danmark, regner vi med, at velbyggede huse i vikingetiden har været udsmykket med profiler og malede udskæringer. Det bedst kendte stykke er fra den udgravede stavkirke i Hørning på Djursland, hvor udskæringerne var bemalet med både sort, gult, rødt og blåt

Endnu en attraktion i TV 2 Lorrys område kan være på vej til at blive optaget på Unesco's liste over verdensarv. Således barsler fem kommuner nu med en fælles ansøgning, der skal få Danmarks fem ringborge fra vikingetiden indlemmet på FN's eksklusive liste over steder med enestående værdi for hele menneskeheden Fig. 4: Fladen med A100 inden snitning af husets stolper, set fra syd. I søgegrøften mod syd blev der ikke fundet arkæologiske anlæg, mens der nord blev fundet betydelige spor efter langhuse og grubehuse fra vikingetiden. To langhuse blev fundet umiddelbart syd for A100. A101 med bevarede vægstolper og A102, hvo

Det afslørede be- byggelser fra jernalderen fra århundrederne omkring Kr.f. og op til 6. årh. e.Kr. En enkelt lokalitet rummede også spor af bygninger fra vikingetiden, men derudover er der tilsyneladende indtil videre en lakune på minimum 300 år mellem de sidste jernalderbebyg- gelser og vikingetidsmonumenterne Så skal der plyndres: Otte vikingedestinationer du skal opleve. For 1.000 år siden drog de nordiske vikinger på togt, plyndrede og voldtog, men de slog sig også ned - her er otte.

Netspirit: Vikingernes landsbyer og hus

Derudover har man fundet flintafslag fra bearbejdelse af flinteredskaber fra stenalderen eller ældre bronzealder og en enkelt pilespids fra jægerstenalderen. Og endelig er der bebyggelsesspor fra både jernalderen i form af 3 langhuse, fra vikingetiden med 3 grubehuse og fra middelalderen ved keramik og møntfund. Svend Estridssøns Voldste På trods af at der fandtes flere grubehuse fra vikingetid på pladsen, er det kun ganske få overfladeopsamlede genstande, der stammer fra denne periode. Nedenfor ses de to eneste oldsager fra vikingetiden, der blev opsamlet i pløjelaget under udgravningen. Til venstre et jernvægtlod med bronzekappe fra vikingetiden og til højre et forgyld Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spo langhuse og store udbredelse ligner Toftegård mange andre stormandskomplekser. Et nærmere eftersyn viser dog, at bebyggelsen skiller sig ud ved, at bebyggelsen er anlagt i to adskilte dele. Denne struktur opretholdes i hele bebyggelsens levetid. Bopladsens centrale del ligger på et afgrænset plateau på 8.800 m2, hvor fem store langhuse e Foto: NationalmuseetAugustinus Fonden har besluttet at donere 15 millioner kroner til at genskabe et udsnit af Trelleborg, der skal vise de besшgende, hvordan den berшmte ringborg efter alt at dшmme sе ud under Harald Blеtands tid.Det skriver Nation

Sådan beskriver Michael Vennerdorf, museumsinspektør på Museum Vestsjælland, den decemberdag, han fandt fascinerende spor fra Vikingetiden. Han lå ikke på knæ i en mark, da han fik den glædelige overraskelse. Han sad foran computeren og kiggede på satellitbilleder fra Google Earth Aggersborg målte indvendig 240 meter i diameter og rummede 48 store langhuse. Fra vikingetiden er der i Danmark fundet 4 store ringborge, Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken ved Odense, Fyrkat ved Hobro og den kæmpestore Aggersborg ved Limfjorden plus trelleborgen i Skåne som dengang var dansk.. Få fund fra vikingetiden Det er ikke mange fund fra vikingetiden, man gjort på Nonnebakken. Men man har dog fundet udenlandske sølvmønter fra 900-tallet, sølvsmykker, glasperler, en hestelås af jern, et vægtlod af bly og nogle jernøkser, som entreprenørerne fandt i 1909, og som muligvis også stammer også fra vikingeborgens højtid Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre

Fra vikingetiden er der i Danmark fundet 4 store ringborge, Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken ved Odense, Fyrkat ved Hobro og den kæmpestore Aggersborg ved Limfjorden. De består af en stor cirkelrund vold der i Aggersborg omslutter 48 store langhuse Hustypen kaldes for midtstolpehuse eller toskibede huse. Oversigten viser tydeligt, at aftegningen efter f.eks. et karakteristisk langhus fra vikingetiden (bl.a Trelleborg-huset, der vises her som hus 14) ser helt anderledes ud Sagnkongernes Verden - Vikinge kongehal og sovehus, 2015-2019 - Sagnlandet Lejre Totalrådgivning I Sagnlandet Lejre er vi i februar 2018 gået i jorden med projektet SAGNKONGERNES VERDEN HAL + HUS - et unikt projekt hvor der opføres en 750 m2 vikingekongehal og tilhørende 150 m2 sovehus - Vi fandt i udgravningen spor af i alt fire grubehuse, bygget over to faser, og to langhuse. Sammenholdt med de spor af grubehuse fra samme tidsperiode, vi for nogle år siden fandt i en større udgravning ved Parkvej, begynder der at tegne sig et billede af, at der faktisk har været en boplads og et helt lille samfund her, forklarer hun I baggrunden ligger to bopladser med langhuse. Omkring bebyggelserne er der marker med korn og på græsnings-arealerne går hyrden med sin hund og vogter køer, heste og grise. Våben, skjolde, både, vogn og glas er afbilledet korrekt, men de stammer fra flere perioder i jernalder og vikingetid

Luftfotos afslører landskabet under vikingetid og middelalder

Her var der spor af to mindre langhuse fra vikingetiden. De blev tolket som sammenhørende med de huse og hegn, der blev fundet i 80'erne. Der er sandsynligvis ikke er tale om en landsby, men med forsigtighed er de i stedet blevet tolket til, at have udgjort én meget stor stormandsgård Uge 30, fra mandag den 25. juli kl. 10.oo til fredag den 29. juli kl. 14.00 Uge 31 fra mandag den 1. august kl. 10.oo til fredag den 5. august kl. 14.00. Vi booker efter 'Først til Mølle' princippet. På ferie i vikingetiden - ugens program. Månens Dag - Mandag • Den store ankomstdag, dagen hvor I finder jer tilrette i jeres nye hje The Braaid findes i det centrale af Isle of Man med efterligninger af datidens nordiske rundhuse og langhuse fra ca. 650 - 950 f.Kr. Der findes to rundhuse og et langhus. Jernalderen. Med jernalderen begynder den keltiske storhedstid. Store forter ligger på bakketoppene, og mindre forter findes ved strandbreddens klipper Helt ude på næssets sydspids med stejle skrænter på to sider har ligget et næsten 30 m langt og knap 9 m bredt hus. Huset har således haft omkring 250 m2 under tag, og der er altså tale om et ganske anseeligt hus. Og selvom det ikke er et af de største huse, der kendes fra vikingetiden, må man tænke sig, at det var her høvdingen boede Museum Skanderborg vil udsende nyhedsbreve både fra det samlede museum og fra de enkelte afdelinger med deres støtteforeninger. I nyhedsbrevet vil lejlighedsvise artikler om emner, som museets medarbejdere arbejder med, og der kan være henvisninger til nyheder eller arrangementer fra museets hjemmeside, som man har mulighed for at tilmelde sig

Ved udgravningerne blev der fundet langhuse og grubehuse, samt et ildsted og en del stolpehuller der ikke umiddelbart kan henføres til en konstruktion, primært fra den yngre del af vikingetiden. (900-1050 e. Kr.) Et langhus er en hustype med stald og eventuelt lade i den ene ende og et beboelsesafsnit i den anden 2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden. 2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealde Lørdag afholdes der samtidig rejsegilde på et nyt klub- og formidlingshus, bygget efter model af et langhus fra Vikingetiden. Det lykkedes ikke, i første omgang, at rejse de nødvendige midler til rekonstruktion af den trækirke, som fandtes i Sebbersund i vikingetiden. I stedet opføres det nævnte nye, spændende hus * Eller at vesterhavskysten lå ca. 1 km længere ude end i dag og at der eksisterede et stort indre farvand, hvor man kunne sejle fra Ringkøbing Fjord helt op til Nissum Fjord? Derudover er det gået op for mig, at der i min egen hjemby også er gjort fund af 2 langhuse samt et grubehus lige ved siden af kirken, som ligger på en mindre bakke Magi og trolddom har betydet meget i vikingetiden. Der har ikke været tale om anråbelse af en gud, men nærmere et ritual for at opnå et eller andet konkret. Behandlingen af døde har varieret meget. Fra vikingetiden er der både fundet grave med brændte og med helbegravede. Der er både gravhøje og fladmarksgrave

langhus Gyldendal - Den Store Dansk

fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved Tvilumgård i 1995-1997, fremkom 30 jordfæste-grave og 12 brandpletter, samt en ødelagt urnegrav fra yngre bronzealder. Gravpladsen breder sig ud fra foden af en overpløjet høj, hvor der i 1975 blev udgravet 14 grave fra slutningen af yngre stenalder Der er også fundet affald fra smedning og rav-forarbejdning. De produkter som blev fremstillet på pladsen er formodentlig læsset på vogne og kørt ned til Filsø, hvis udbredelse i vikingetiden var langt større end i dag og formodentlig har man herfra kunnet sejle ud i Nordsøen Hvordan har vores forfædre levet? Hvordan var deres liv forskelligt fra det liv vi lever i dag? Spørgsmål som disse har fået de kendte brødre Anders og Peter Lund Madsen til at rejse tilbage i tiden og opleve historien på deres egen krop i en ny programserie Brdr. Madsens tidsrejse på DR1. Når tidsrejsen når til vikingetiden d. 27 - Trelleborg er et enestående mindesmærke fra vikingetiden. Derfor er vi meget glade for, at Augustinus Fonden deler vores ambitioner om at genskabe borgen og på den måde formidle historien med moderne fortælleformer kombineret med, at besøgende ved selvsyn kan opleve, hvor storslået et bygningsværk Trelleborg har været, siger.

Man har fra denne periode Trelleborgene, hvoraf Fyrkat og Aggersborg ligger i nabolaget. Disse borge har enten været tvangsborge, d.v.s. beregnet på, at centralmagten kunne holde styr på befolkningen, eller de har evt. været beregnet på erobringstogter ud af landet. I Nordfjends har vi et interessant levn fra vikingetiden. Gravhøjen. Runesten kendes især fra vikingetiden og er blevet rejst gennem hele perioden. Skikken blev for alvor populær, efter at Harald Blåtand rejste den store Jellingsten over sin far Gorm den Gamle og sin mor Thyra omkring 970. Fra samfundets øverste top spredte traditionen sig til større dele af samfundet. Husen LANGESKOV: Der er en del byggeri iLangeskov, bl.a. seniorbofællesskaber, men de nyeste planer omfatter et betydeligt ældre byggeri. Der er nemlig planer om at opføre et langhus fra vikingetiden. Der blev ved de to udgravninger gjort fund af 24 langhuse og 14 hegn fra yngre jernalder samt et langhus og 10 grubehuse fra vikingetiden. Gravpladsen på den store Hårup gravning er blevet dateret til midten af 900-tallet og husene kan på nuværende tidspunkt ikke dateres nærmere end til vikingetiden

Vikingetidens farver skaber furore blandt forskere Videnskab

Bortset fra runetekster er de skrevet længe efter vikingetiden. Arkæologerne fandt spor efter 31 langhuse på Trelleborg. De har også fundet mange spændende genstande fra vikingetiden Fra disse porte løber to veje, der former et kryds og inddeler den store cirkel i fire dele. Udgravninger har påvist en række langhuse fra vikingetiden, hvis størrelse, antal og placering igen er udtryk for nøje planlægning, symmetri og orden. Placeringen af veje og huse fra vikingetiden kan ses afmærket på jorden. Nærved står et. Samfunnet i Norge under vikingtiden er en tid som ikke er så veldig godt beskrevet. Det finnes allikevel historier der bl.a. engelskmenn har seilt opp til Norge, og kalt landet for et kaldt og ugjestmildt sted, fult av fjell og daler, og landet der solen aldri går ned

Olav, som ville glede sin kone Tyra, tok en slik kvannjol i hånden, gikk til dronningen og sa: Se, her er en stor kvannjol til deg. Men dronningen som kom fra Danmark og ikke hadde kjennskap til kvann, slo til den og sa: Større gaver ga Harald Gormsson, og han var ikke så redd for å fare ut av landet og søke sin eiendom som du er De to runestene afspejler overgangen fra vikingetiden til middelalderen. Harald Blåtands sten er et symbol på den begyndende kristendom i Danmark og kaldes også Danmarks dåbsattest. De to runestene, kirken og de to store gravhøje udgør tilsammen et minde om de døde og en svunden tid, men også en hyldest til de levende Oplev langhuse og ringborgen og hold øje med Vikingemarkedet i juli måned. Super at have børn med til ægte vikingemarked, hvor de også slev kan prøve kræfter med bueskydning, forskellige håndværk fra vikingetiden og meget.. I Frederikssund ved Roskilde Fjord er vikingetiden hver sommer ganske nærværende, når karakterer som Gorm, Thyra og Svend Tveskæg bliver levendegjort i årets vikingespil på Kalvøen. Faktum er, at fund fra vikinge - tid (775-1050 e.Kr.) er ganske sparsomme i det område, som langt sener De 10 kuttere på Torup Strand er særdeles sødygtige og såkaldte klinkbyggede havbåde, som bygger på principper helt tilbage fra vikingetiden. Plankerne overlapper hinanden og er klinket sammen, så man nærmest får en trappeformet side. Bådene er i stand til at besejle brændingen og kan klare at blive trukket ind og ud fra den åbne.

Ifølge historiske kilder overfaldt en gruppe mænd fra Skandinavien i 793 de forsvarsløse munke på øen Lindisfarne ud for den engelsk kyst - det første vidnesbyrd om en handling, der om noget har været med til at karakterisere vikingetiden og årstallet er derfor blevet (mis)brugt som udtryk for starten på vikingetiden spor efter langhuse, såvel som grubehuse omkring et lille vandhul. Udgravningsfelterne fra år 2000 frem til 2013. Udgravningen i 2013-2014 I sommeren 2013 blev der undersøgt 5.370m2 af det areal, der var prøvegravet i 2012. Her blev der fundet syv langhuse, et grubehus, en brønd og tre hørbrydningsgruber

Huse fra vikingetid - roskildehistorie

Læsetid: 3 min. Slagelse.News - »Trelleborg er en væsentlig del af fortællingen om skabelsen af Danmark som nation, og derfor en hjørnesten i Nationalmuseets samlede formidlingsindsats,« siger Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet Vikingecenter Fyrkat består af den historiske ringborg Fyrkat fra 980 og Vikingegården, der er 9 rekonstruerede huse, der tilsammmen danner en stormandsgård fra vikingetiden. Både beboelseshuse og værksteder er opført af egetømmer med lerklinede vægge og stråtag Inden forestillingen har I mulighed for at nyde en særlig vikingebuffet i vikingernes festsal, Valhal, som er bygget som et langhus fra vikingetiden. I skal bestille spisning senest samme dag kl. 9.00 via billetexpressen.dk eller på telefon 74 55 21 10 (Vikingespillets sekretariat) Vikingetiden. Under jordoverfladen gemte der sig omfattende spor efter en bebyggelse fra vikingetiden og den tidlige middelalder. Tykke affaldslag, stolpehuller fra 15 langhuse, 51 små arbejdshytter (grubehuse) med gulvet gravet lidt ned i undergrunden er noget af det, som er dukket op i det godt 5000 m2 store udgravningsfelt

Michael åbnede Google Earth og fandt spor fra Vikingetiden

endnu mindst 2 langhuse, begge i form af den vestlige langside samt spor af enkelte tagbærende stolper af endnu 5 huse eller staklader. På pladsen blev i alt konstateret 13 gruber, som stort set lå i området lige udenfor husene. De var ikke særlige fundrige bortset fra en enkelt, der rummede et næsten helt lerkar fra yngre bronzealder Fra skærtorsdag 18. april til og med 2. påskedag 22. april vil publikum på vikingegården, der en del af Vikingecenter Fyrkat, få et indblik i hele den omfattende proces, og man har mulighed for at se rekonstruerede smykker fra vikingetiden på allertætteste hånd

Langhuset og År 805 - Vikingevarer - Sager for ægte vikinge

Resultat af søgning på fund Vis som Sitemap Omgivelser... Lige ved muséet har man fundet et langhus fra vikingetiden.Huset er afmærket med hvide stolper. . Langhuset ved Kroppedal: .. Svar på 4. Et langhus fra Vikingetiden som museumsbygning synes jeg er en fjollet ide. Andre har peget på hvad konsekvensen af en så hyperkonkret tankegang ville være. Derudover kunne et langhus jo ikke engang rumme mere end højst ét skib Færøerne 2012 Forord I efteråret 2011, efter et motionsløb i Tjæreborg, talte vi, Lone Pedersen, Britt Skinnerup Jensen, Lis Bruun og Mette Bendesen, med Borgarhjørt Holm om at løbe på Færøerne, og hvilke fordele det så efterfølgende gav, når man stillede op i konkurrencer i Danmark stensen af bebyggelser fra 6.-7. århundrede til vikingetidens af-slutning. Undersøgelserne i 1986 af Danmarks største langhus fra vikingetiden har dokumenteret, at der er tale om bebyggelse af gan-ske særlig karakter. Sammen med grubehusene, gravhøjene og skibssæt-ningerne tegnes de første konturer af sagntidens Lejre. I middelalderen.

Vikingetid - Fortiden set fra himle

Guldringen er det største danske guldfund fra vikingetiden. Siden er der dog blevet fundet både grave, sølvskatte og smykker. Fund ved Tissø inkluderer også spor af gårdanlæg, våben og. Resterne af gamle haveanlæg er nu forsvundet under plov og harve, og det kan heller ikke ses, at der længe før tiden med Vons har været en større oldtidsbebyggelse. Men fundet af blandt andet tre langhuse og otte grubehuse fra vikingetiden fortæller om stor aktivitet her, hvor vuggen til det nye Vojens har stået Der er gået ild i et rekonstrueret langhus fra vikingetiden i Bytoften ved Langeskov. Huset, der bliver drevet af Østfyns Museer, bliver brugt til formidling, undervisning og arrangementer

populær: