Home

Lønsamtale arbejdsgiver

Enhver forhandling skal være gensidig, så hvis en medarbejder spørger om højere løn, skal du som arbejdsgiver spørge om mere ansvar eller bedre resultater fra den ansattes side. Det er et give and take, sådan at virksomheden i det samlede regnestykke opnår en forbedret bundlinje og mere fremgang Venter der dig en lønforhandling lige om hjørnet? Husk på, at det gerne skal være en gensidig forhandling, som også kommer dig som arbejdsgiver til gode. Få vores råd til, hvordan du bedst muligt bliver klædt på til at lønforhandle med dine medarbejdere

Sådan laver du lønforhandling som arbejdsgiver med dine

7 råd til den gode lønforhandling som arbejdsgiver - pento

Ansættes medarbejdere som funktionærer, skal det allerede inden ansættelseskontrakten underskrives overvejes, om man vil have mulighed for at benytte sig af den såkaldte 120-dages regel. Reglen betyder, at din arbejdsgiver kan afskedige dig med en måneds varsel efter 120 dages sygdom under visse betingelser Arbejdsgiver betaler ikke mere for den samme vare, så husk at udvikle dig og dit arbejde. Lønforhandlingen varer hele året. Se frem mod næste års forhandlinger og spørg, hvad der skal til for at få lønstigning næste år - hold din chef op på disse aftaler Første skridt mod at få lønforhøjelse er at bede din chef om en lønsamtale. Du har ret til at få en lønsamtale mindst én gang om året, hvis du arbejder et sted med overenskomst. Sådan gør du før lønsamtalen. Væn dig til at skrive ned, når du får en ny opgave eller kompetence ved for eksempel efteruddannelse Kvinden var på barsel i et år og blev ikke indkaldt til lønsamtale, selvom arbejdsgiveren holdt samtaler med hendes kollegaer og i de fleste tilfælde gav dem lønstigninger. Det er i strid med ligebehandlingsloven, vurderer Højesteret. Retten slår fast, at en arbejdsgiver skal behandle sine ansatte efter lige vilkår

12 gode råd til lønforhandling Ledern

Hun blev under sin barsels- og forældreorlov ikke indkaldt til en MUS- og lønsamtale, som normalt afholdes i løbet af foråret. Arbejdsgiveren anerkendte, at der herved var sket en krænkelse af ligebehandlingslovens § 4, hvorefter en arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår Det allerbedste råd til en god og succesfuld lønforhandling er at være godt forberedt. StepStone har samlet 10 gode råd, som du kan bruge til din forberedelse forud for lønsamtalen på jobbet ansigt til ansigt med din arbejdsgiver. Loven giver dig også ret til at videregive oplys-ninger om (blandt andet) løn til din organisation. • Ligelønsloven Loven siger, at der ikke må fi nde lønmæssig forskelsbehandling sted. Det betyder, at der skal ydes samme løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Forbud

Lønforhandling for privatansatte - Det Faglige Hu

 1. dst én gang om året, hvis du arbejder et sted med overenskomst
 2. Hvis din arbejdsgiver skal lytte til dig, må du begynde med at lytte til ham eller hende. Forsøg at forstå og spørg ind til din arbejdsgivers og virksomhedens interesser. Anerkend din chefs synspunkter. En anerkendelse betyder ikke nødvendigvis, at du er enig, men at du accepterer det som et gyldigt synspunkt
 3. Svar: Nej. Overarbejde er, når du som arbejdsgiver pålægger en medarbejder at arbejde uden for aftalt arbejdstid, eller hvis arbejdet har nødvendiggjort det. Arbejde som fint kan vente til næste dag, giver ikke overarbejdsbetaling
 4. Når du har denne information på plads, kan du med fordel dele den med din chef eller arbejdsgiver forud for selve lønforhandlingen. Det kan være mundtligt i løbet af ugen eller måneden op til, eller det kan være udspil og dokumentation på skrift sendt over mail
 5. Sagen er den, at jeg har lønsamtale med arbejdsgiver i næste uge. Jeg er samtidig gravid og går på barsel til sommer. Min kæreste studerer i en anden landsdel, og vi har derfor snakket om at flytte tættere på hans studie, nu hvor jeg alligevel skal være et år på barsel
 6. Hvis du er på barsel, og din arbejdsgiver glemmer at holde den årlige lønsamtale, skal virksomheden hoste op med 10.000 kroner til dig. Det slår en ny dom i Sø- og Handelsretten fast i en sag, hvor en større dansk virksomhed havde glemt at indkalde en medarbejder på barsel til den årlige medarbejder- og lønsamtale

Arbejdsgiver blev dømt til at betale en godtgørelse på kr. 10.000 til en medarbejder, fordi medarbejderen ikke under sin barselsorlov var blevet indkaldt til den årlige MUS- og lønsamtale jf. ansættelsesaftalen Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at løn er et ledelsesværktøj. Medarbejderen sælger sin arbejdskraft til dig, og har derfor en helt legitim interesse i at forsøge at få en højere løn. Løn kan udgøre en motivationsfaktor, når der er opstillet klare og målbare mål eller kriterier for lønstigning Det er dog vigtigt, at du siger til arbejdsgiveren, hvis du er utilfreds med resultatet af forhandlingerne, så du til næste lønforhandling kan bringe dine argumenter i spil igen. Ellers risikerer du at skade din forhandlingsposition til næste lønsamtale, fordi din arbejdsgiver troede, at du var tilfreds med resultatet. Tilbage til Lø F blev ikke indkaldt til lønsamtale under sin barselsorlov og blev derfor ikke reguleret i løn fra marts 2007. De indkøbsassistenter, hvis løn F er bekendt med, og som ikke var på bar-sel, modtog alle månedlige lønforhøjelser på 700 1.000 kr., hvilket ikke er bestridt af A Lønnen er vigtig. Vi ved, at der er over 60% af nyuddannede, der ikke forhandler løn i forbindelse med ansættelse i første job. Det er ærgerligt, for det er vigtigt, at du viser din kommende arbejdsgiver, at du tør gå ind i en forhandling, og at du er godt forberedt med et lønudspil

Skulle du få et nej til en lønstigning ved denne lønsamtale, så prøv at bevare optimismen og kom op på hesten igen. så tro på dig selv. For hvis du ikke gør det, kan du heller ikke forvente at din arbejdsgiver gør det. Held og lykke med din lønforhandling og del gerne dine. Som arbejdstager og arbejdsgiver i Danmark, er man, grundet den danske model omkring flexicurity, udsat for stor usikkerhed, men også for stor sikkerhed. Flexicurity i Danmark betyder nemlig, at arbejdsgiveren i visse brancher kan fyre ansatte helt ned til dag-til-dag-basis

Lønforhandling og lønsamtale: Se de gode tips her! DjøfMit

 1. Lønekspert: 10 ting du skal tjekke på lønsedlen Måske har også du oplevet fejl på lønsedlen? Det har hver anden lønmodtager nemlig. Her er guiden til at gennemgå din lønseddel med en tættekam, så du undersøge, om du får det udbetalt, du reelt har krav på
 2. Når du står over for et nyt job er det her, at du har størst chance for at tage et lønhop. Mange gange sker forhandlinger under tidspres. Det kan være en fordel, da din nye arbejdsgiver på det tidspunkt har valgt dig til og de andre kandidater fra
 3. arbejdsgiver employer (n) arbejdstid working hours (n) arbejdsvilkår terms and conditions (of employment) (n) arbejdsvægring refusal to work (n) arkivere file (v) ATP Danish Labour Market Supplementary Pension (n) bagudlønnet paid in arrears (a
 4. Er du gal, vi er midt i en krise. Glem alt om mere i løn. Hvordan takler du en chef i krise, og hvordan undgår du selv at begå 10 kritiske fejl under lønforhandlingerne? Avisen.dk har spurgt Charlotte Parker, der som forhenværende direktør i den internationale tele-marketing-industri har.
 5. En egentlig lønsamtale giver således virksomheden mulighed for at synliggøre for medarbejderne, hvilke forhold, der har betydning for virksomheden, og dermed hvilke forhold den enkelte medarbejder skal forbedre for at få mere i lønposen. Dansk Erhverv anbefaler således generelt, at der som.

Det er ikke kun medarbejderen, der skal forberede sig, når det er tid til lønsamtalen. Som leder er det lige så vigtigt, at du har styr på argumenterne og ikke mindst, at du husker at holde, hvad du lover. Læs mere i vores kvikguide, og bliv klædt på til at holde en lønsamtale, hvor både du og din medarbejder går tilfredse fra mødet Lønsamtale ved jobsamtalen Gå til forsiden Gå til forrige side! Opfattelsen af lønniveauet er individuel, og du kan derfor ikke tale om en rigtig eller forkert løn, men derimod om en god eller mindre god løn. Har din arbejdsgiver gode rekrutteringsmuligheder, er lønnen typisk lavere. Fem trin mod den gode lønsamtale. Køber (arbejdsgiver) vil forsøge at presse dig ned i pris uden at give indtryk af hans udspil. Prøv derfor at få arbejdsgiver til at komme med et udspil, uden at du forhandler dig selv ned, ved at spørge: Hvad plejer I at give i løn, eller hvad. Forberedelse til jobsamtalen - de 10 spørgsmål, du SKAL kunne besvare 1. Fortæl om dig selv! Da dette ofte er åbningsspørgsmålet i et jobinterview, skal du være ekstra opmærksom på ikke at lade tiden og munden løbe af med dig

Lønforhandling for nyansatte - Det Faglige Hu

Beskatningen sker som hovedregel ved, at godet værdiansættes til markedsværdien. Det vil sige det beløb, det vil koste dig at erhverve godet i almindelig fri handel. Hvis du selv har betalt et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, trækkes beløbet fra i værdien af godet (egenbetaling) Du skal betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt 2.800 kr. (2018-beløb) om året. Det er din arbejdsgiver, der trækker A-skat og AM-bidrag af de 2.800 kr. ud af din løn. En smartphone er en telefon, uanset om du også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den

Under ansættelsen - din arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation forhandler om, hvem der skal tildeles midler fra den lokale lønpulje (den samlede pose penge, som din arbejdsgiver skal fordele til løn). Det sker typisk en gang om året. Når der er lønforhandling, betyder det ikke, at du automatisk får mere i løn Der er m.a.o. nogle meget vigtige points at høste ved at gøre forberedelsen af jobsamtalen til en dyd. Netop derfor har vi samlet 9 råd til dig, der gerne vil være så velpolstret som muligt til dit - nok første - fysiske møde med din kommende arbejdsgiver Den ene version er, når du som leder selv anmoder din nærmeste leder/chef om en individuel lønsamtale - og selv forhandler. Her kan du som sagt få lønsparring med din ledelseskonsulent i Lederforeningen. En lønsparring foregår som en telefonsamtale, hvor du bliver klædt på med argumenter, inden du skal til selve lønsamtalen med din. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde ell er for arbejde, der tillægges samme værdi. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkt Ligebehandlingslovens § 4 angiver, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren anerkendte i sagen, at der var sket en krænkelse af ligebehandlingslovens § 4, idet kvinden ikke var indkaldt til en MUS/lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov

Måske bliver du hvert år indkaldt til en lønforhandling hos din leder. Men er der reelt noget at forhandle om, eller har chefen bestemt din løn, allerede inden forhandlingen startede Da jeg ventede mit sjette barn, kom det som noget af en overraskelse - både for mig selv, min mand og min arbejdsgiver. Jeg mindes ikke, at jeg blev direkte spurgt til samtalen, om jeg planlagde flere børn, men i og med at jeg var 38 år på det tidspunkt og allerede mor til fem, var det ikke noget, nogen af os regnede med Får man arbejde udenfor Forsvaret og har ubrugt retsbaseret orlov, beholder man retten til at holde orloven over for den nye arbejdsgiver. Man skal varsle afholdelse senest 16 uger før, man ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode, med mindre I kan blive enige om et kortere varsel. Aftalebaseret udskudt forældreorlo Årlig lønsamtale: Elever har ret til en årlig lønsamtale. Særligt løntillæg . Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1,7% (pr. 1. marts 2018 2,4% og pr. 1. marts 2019 3%) af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens §4 1, stk. 8. Beløbet er ikke feriepengeberettiget

Hun blev under sin barsels- og forældreorlov ikke indkaldt til en MUS- og lønsamtale, som normalt afholdes i løbet af foråret. B har anerkendt, at der herved er sket krænkelse af ligebe-handlingslovens § 4, hvorefter en arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal be-handle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening

arbejdsgiver. 14. Barsel og adoption Der er ret til fuld løn og pension i indtil 32 uger pr. graviditet/ barsel eller adoption, fordelt med 18 uger til moderen og 4 uger til faderen og 10 uger, der kan fordeles efter forældrenes ønske. Der er yderligere ret til sædvanlig pensionsindbetaling i en udvidet barselsperiode fra 33.til 58. uge Min mand arbejder i et privat firma (tømrerfirma). Som et nyt tiltag vil de (for at spare porto) sende lønsedler på mail til svendene. De får trods alt løn hver 14. dag så det bliver til nogle frimærker Nu beder de så svendene om at opgive deres private e-mail-adresser, men må de virkelig sende l..

Det er vigtigt, at du og din arbejdsgiver taler samme sprog. Det skal være helt klart for jer begge, hvad der menes med 'løn'. For dig er lønnen måske det, der står på din konto hver måned. Men for din arbejdsgiver er lønnen oftest lig med det beløb, som medarbejderen samlet set koster virksomheden Paterne er enige om, at alle medarbejdere har ret til en årlig lønsamtale. Arbejdsgiveren oplyser, hvornår der er mulighed for en lønsamtale. Pkt. 6: Hvis der anvendes jobløn eller lignende vilkår, har medarbejderen krav på en beskrivelse af sammenhæn-gen mellem arbejdstid og løn Arbejdsgiver skal betale dig en kompensation, der som minimum svarer til halvdelen af din løn i de måneder, hvor du er bundet af kundeklausulen. I den periode hvor du er bundet af kundeklausulen, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække den løn du tjener fra nyt arbejde, i den kompensation du har ret til Som udgangspunkt er der altså ikke foregået noget ulovligt - ud over at din arbejdsgiver ikke har afholdt lønsamtale ift. jeres gensidige kontrakt/aftale. Dette kan der være mange praktiske årsager til ikke er sket. Og for at svare på dit sidste spørgsmål: Nej, din arbejdsgiver begår. lønsamtale, hvis det ønskes af medarbejder eller arbejdsgiver. Side 2 af 5 Der kan eksempelvis gives tillæg, så den samlede aflønning dækker en given performance, arbejdsprofil, særlige krav til fleksibilitet, særlige kvalifikationer, overarbejde elle

En lønsamtale er som oftest en samtale mellem medarbejderen og nærmeste leder. I mange overenskomster er det aftalt, at der skal foretages en lønvurdering og eventuelt en lønregulering én gang årligt. Det afhænger af den enkelte overenskomst, om der er pligt til at holde en egentlig lønsamtale God forberedelse: Forbered dig godt på din lønsamtale, og tænk igennem, hvad du vil sige, og hvilke argumenter du vil bruge over for din arbejdsgiver. Lønpolitik: Spørg til, om virksomheden har en lønpolitik og få den i så fald udleveret (lønpolitik er obligatorisk i arkitektvirksomheder under KF's overenskomst med Dansk Industri)

Her kan din arbejdsgiver snyde dig: Skat - Penge

Kan min arbejdsgiver og SID forbyde mig at tage et bijob? Gælder 120-dages-reglen ved graviditetsbetinget sygdom? Har min arbejdsgiver krav på at få oplyst, hvad jeg fejler? Kan en straffeattest, som i ansættelsesperioden bliver uren, føre til lovlig afskedigelse

Lønsamtale: Sådan sikrer du dig lønstigning Jobinde

Lønsamtale. Som ansat har du mulighed for selv at bede om en årlig lønsamtale med din leder, hvis arbejdsgiver er indstillet på det. Hvis der er TR på arbejdspladsen, anbefaler vi at du orienterer TR. Lønsamtalebegrebet anvendes forskelligt på de enkelte arbejdspladser Derfor er det ikke særligt attraktivt for en arbejdsgiver at ansætte en fleksjobber der ikke kan arbejde så mange timer som der (indirekte) bliver betalt refusion for med den nuværende model. Med den nye ordning betaler min arbejdsgiver for de 16 timer om ugen som jeg faktisk (effektivt) arbejder, og kommunen udbetaler resten Når arbejdsgiver benytter sig af sin ret til at varsle, hvornår afspad-sering skal finde sted, skal dette ske med et varsel på min. en uge, med-mindre der mellem parterne er enighed om, at afspadsering kan ske med et kortere varsel. Stk. 7. Sygdom betragtes som en hindring for afspadsering, forudsat a Ansatte på barsel skal også til lønsamtale - ellers kan det koste arbejdsgiver dyrt! Højesteret har i en dom fra maj måned i år afgjort, at en ansat på barselsorlov har krav på at blive indkaldt til lønsamtale under sin orlov. Højesteret siger, at det er forskelsbehandling, hvis en lønmodtager på barsel mod Det kan være en stor omvæltning at komme tilbage på jobbet efter barsel. Der kan være sket flere ændringer, mens du har været væk. Kollegerne, lederne, systemerne kan være skiftet ud. Du kan også stå tilbage med en helt ny stilling. Alt dette kan være meget overvældende for en nybagt forældre

Sådan får du en højere løn - H

Sammen med din arbejdsgiver skal du planlægge, hvornår din ferie skal holdes. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal, senest 3. måneder før din sommerferie starter give dig besked om, hvornår din ferie er placeret Ved den årlige lønsamtale drøftes funktionslønnen, såfremt medarbejderen er omfattet af en sådan, herunder lønnens størrelse og overarbejdets omfang. 5.En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra be

Ansatte har krav på lønsamtaler under barsels- og

PROSA har den seneste tid haft flere sager vedr. betaling af overarbejde. Vi har hele tiden vidst, at det var vanskeligt at få udbetalt penge for ekstra arbejde, hvis der var tvivl om ansættelsesvilkårene. Vi har dog været meget overraskede over en af de sager, som vi har tabt i både byretten og landsretten Husk mig til næste gang (brug ikke denne funktion, hvis du er på en offentlig computer En lønsamtale kan sagtens tage halvanden time. Eller ligefrem flere måneder, fordi man tager det ad flere omgange. Sig tak. Husk 'at sige tak'. Også selvom du ikke fik det, du ønskede. Udtryk anerkendelse til din arbejdsgiver for, at han/hun vil forhandle med dig. Og kvittér med tilfredshed for dét, du rent faktisk fik igennem Tag initiativ og kræv en lønsamtale Når du får tilbudt stillingen, kan du f.eks. sige: Det lyder rigtig fint. Nu håber jeg, at vi også kan blive enige om lønnen. Din viden og erfaring har værdi for arbejdspladsen Forbered dig på at sætte ord på, hvordan dine kompetencer kan være værdifulde for det nye arbejdssted

Ingen lønforhøjelse på grund af barsels- og forældreorlov

3 fejl du ikke må lave i din lønforhandling. Vores underviser i forhandlingsteknik har identificeret tre fejl, som du ALDRIG må lave i din lønforhandling. De tre fejl virker skræmmende velkendte. Jeg er selv kommet til at begå i hvert fald to af dem. Lige nu sidder jeg faktisk og tænker på, om det har kostet mig en lønforhøjelse jeg vil anbefale alle, at bede om den årlige lønsamtale som man har ret til, så man kan forsøge selv at forhandle sig til et individuel løntillæg med sin arbejdsgiver . Samlet set var fornyelsen af aftalen var det bedst opnåelige resultat i den nuværende situation Hans siger: Heldigvis har mange et afsnit i deres ansættelseskontrakt, ellers kan det måske endda stå i personalehåndbogen, at lønnen forhandles én gang årligt og i en fastlagt periode. I disse tilfælde er det tilstrækkeligt at sende en mail til ens arbejdsgiver om, at man gerne vil booke tid til den årlige lønsamtale

10 gode råd til lønforhandlingen StepSton

Din arbejdsgiver bør under alle omstændigheder give dig en ordentlig forklaring på hvorfor din løn og lønstigning ser ud som den gør. Prøv i forbindelse med afslutningen på lønsamtalen at spørge om hvad du kan gøre og hvilken adfærd der skal til for at du næste gang får en større lønstigning Spændende nyheder fra Ase. Til dig som ledig, arbejdstager eller selvstændig. Nyt om produkter, vigtig info, analyser og politiske oplæ Vi vil også gerne viderebringe Tinne Berings anbefaling til gravide DM-medlemmer om at være vagtsomme over for arbejdsgiverens signaler og kontakte DM, hvis signalerne gør dem utrygge. Og endelig, så ville vi gerne gøre opmærksom på, at ligelønsloven kan give ret til en lønsamtale, selv om man er på graviditets- eller barselsorlov

Som TR kan du altid hente sparring i sekretariatet omkring lønforhandlinger - både hvordan de kan tilrettelægges, og hvordan forhandlingerne kan gennemføres. Nogle arbejdsgivere har allerede meldt en tidsplan ud og andre er på vej. Hvis du ikke hører fra din arbejdsgiver, skal du selv tage fat i ledelsen og høre, hvordan planerne ser ud Svensk arbejdsgiver: Træn to gange om ugen eller få lavere løn. På den svenske virksomhed Kalmar Vatten er motion en del af jobbeskrivelsen. Springer man over, kan det koste på lønudviklingen, skriver svenske Ingenjörskarriär. Sådan kunne det godt lyde til en lønsamtale i den. Modellen er identisk for alle konsulenter hos arbejdsgiver. Ved medarbejderens lønsamtale den 16. maj 2013 aftaltes det, at han i perioden juni til og med december 2013 modtager et mindre fast kontantbeløb i løn pr. måned. Dette er i tråd med formålet med juni-samtalen - netop en drøftelse af fremtidige udviklingsmuligheder • Lønniveau genforhandles hvert andet år ved en individuel lønsamtale • Principper for tildeling af individuelle tillæg er - varetagelse af særlige funktioner (ansvar) • Kollektive løntillæg kan udløses - i særlige situationer, såsom - når fastsatte performance mål er opnået (bonus) • Vores lønpakke består a Husk konteksten - som jeg også omtalte i min klumme om den gode lønsamtale. Sæt dig op til netværkssamtalen, og sørg for at komme godt ud af døren, når du går hjemmefra. Det kan være du skal holde mødet hjemme ved køkkenbordet. Så sørg for, at børnene ved, at de ikke skal forstyrre, og at I har ro til samtalen

Gode råd til din næste lønsamtale - H

Se hvilke krav der stilles til en lønseddel. Disse punkter skal være oplyst på lønsedlen. Udlevering af lønsedler. Må lønsedlen sendes på mail - Faktisk skulle jeg til lønsamtale med min chef, fordi jeg var blevet færdig med min diplomuddannelse i ernæring. Det var dejligt med en arbejdsgiver, der kan indrømme sådan en fejl. 1000 kroner, 2000 kroner eller blot et par hundrede kroner ekstra. Det er spændende, hvad man får ud af lønsamtalen. Og sidder din chef traditionelt tun

arbejdsgiver forhandler med KS. Derimod giver loven dig ikke ret til selv at få en lønforhandling ansigt til ansigt med din arbejdsgiver. Loven giver dig også ret til at videregive oplysninger om (blandt andet) løn til din organisation. LIGELØNSLOVEN Loven siger, at der ikke må finde lønmæs-sig forskelsbehandling sted. Det betyder Logbog til Lønforhandling Med PRO's Logbog kan du blive godt klædt på til din næste lønsamtale. Du får gode råd og kan med egne noter skabe dig et klart overblik over de gode argumenter på vejen frem mod din næste lønforhandling Har jeg krav på en lønforhandling hvert år? Har jeg krav på en lønforhandling hvert år, eller kan mit firma have en politik om, at der ikke lønforhandles En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på køn ved ansættelse, forflyttelse, forfremmelse, afskedigelse eller for så vidt angår arbejdsvilkår. En arbejdsgiver må heller ikke i et stillingsopslag skrive, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Der er dog visse muligheder for at opnå dispensation fra loven

populær: