Home

Grundloven folketinget

I grundloven står de overordnede spilleregler for vores samfund. Den beskriver bl.a., hvilke grundlæggende frihedsrettigheder du har som borger, f.eks. religions-, forsamlings- og ytringsfrihed Mister et medlem af folketinget sin valgbarhed, bortfalder hans mandat. Stk. 7. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. § 33 Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. § 3

Dit Demokrati Grundloven - YouTub

 1. 3: I Grundloven er en række videoer med politikere og meningsdannere, som fortæller om, hvorfor grundloven er vigtig for dem. I Grundloven kan anvendes som inspiration og appetitvækker før og under forløbet. 4: Deltag i konkurrencen om Fremtidens grundlov eller se de indsendte forslag og giv din mening til kende
 2. Det er sværere at lave om på grundloven end på andre love. Hvis grundloven skal ændres, er det ikke nok, at et flertal i Folketinget vil lave den om. En ændring af grundloven skal først vedtages af det siddende Folketing. Herefter skal der holdes nyvalg til Folketinget, og så skal det nye Folketing vedtage lovforslaget i uændret form
 3. Undersøg Grundloven 1849 i forhold til magtens tredeling, stemmeret og valgbarhed til Folketinget
 4. The Constitutional Act of the Kingdom of Denmark (Danish: Danmarks Riges Grundlov), or simply the Constitution (Danish: Grundloven), is the constitution of the Kingdom of Denmark, applying equally in Denmark proper, Greenland and the Faroe Islands.In its present form, the Constitutional Act is from 1953, but the principal features of the Act go back to 1849, making it one of the oldest.
 5. Hvis grundloven en dag skal revideres, vil partiet dog gerne eksplicit få slået fast, at ingen er over eller ved siden af Folketinget - og samtidig styrke Folketingets indflydelse på udenrigspolitikken, udvide værnepligten til også at gælde for kvinder og sløjfe bestemmelsen om, at kongen skal stadfæste nye love
 6. 2011-11-30_162820.mp4. This feature is not available right now. Please try again later

Danmarks Riges Grundlo

www.ft.dk bruger cookies, for at sitet virker, og for at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge sitet, accepterer du samtidig vores cookiepolitik Mister et medlem af folketinget sin valgbarhed, bortfalder hans mandat. Stk. 7. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. § 33. Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. § 34 Danmark havde fra 1849 til 1953 et tokammersystem. Folketinget og Landstinget delte magten i den danske Rigsdag. Folketinget fik efter Systemskiftet i 1901 mere magt, og herefter måtte en regering ikke længere have et flertal imod sig i Folketinget

Grundloven overlader til Folketinget at fastsætte de nærmere regler for valgrettens udøvelse og selve valgmåden. Det sker i lov om valg til Folketinget. Normalt regnes med at et folketingsvalg kan udskrives med tre ugers varsel regnet ud fra fristerne i valgloven Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og Folketinget har været så forhippet på at sikre succes i den historiske retssag om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF), at et afgørende princip i grundloven er blevet tilsidesat. Folketinget har optrådt præcis som i forbindelse med Tvindloven fra 1990'erne Grundloven Der blev dannet en ny regering som fik ansvaret for forhandlingerne om en forfatning. D.G. Monrad som var politiker skrev et udkast til grundloven og senere Orla Lehmann og mange andre ministre rettede til. Der blev hentet inspiration fra den norske og den belgiske forfatning, og det endte med 80 paragraffer

Grundloven : Demokratispille

 1. dst 1/3 af Folketingsmedlemmerne kræver det, kan de fleste love sendes til folkeafstemning. Hvis en lov betyder, at Danmark afgiver magt til f.eks. EU, skal
 2. delige love, som Folketinget vedtager, er, at man ikke bare lige kan ændre i Grundloven. Det skal være svært at ændre Grundloven, fordi det er bedre med et stabilt politisk system, end at de grundlæggende love hele tiden ændrer sig
 3. The Folketing (Danish: Folketinget, pronounced [ˈfʌlɡəteŋˀð̩]; lit. the people's thing), also known as the Danish Parliament in English, is the unicameral national parliament (legislature) of Denmark.Established in 1849, until 1953 the Folketing was the lower house of a bicameral parliament, called the Rigsdag; the upper house was Landstinget
 4. Folketinget har derfor besluttet at udgive denne kommenterede udgave af grundlo-ven, så alle får mulighed for at deltage i den folkelige og politiske debat om grundloven som det fælles fundament for vort demo-krati. Der er mange emner at tage fat på: Er der paragraffer, der er forældede, er grundloven
 5. See Tweets about #grundloven on Twitter. See what people are saying and join the conversation
 6. Angreb på Folketinget. Alvorligere tilfælde af angreb på Folketinget er ifølge Grundloven § 34 højforræderi, som efter Straffeloven § 113, stk. 1 straffes med fængsel i indtil 16 år, under skærpende omstændigheder på livstid. Mindre alvorlige forstyrrelser straffes efter § 137, stk. 2; normalt dog kun, hvis de medfører afbrydelse.
 7. The Parliament's Information Centre. You can contact the Danish Parliament's Information Centre if you have questions about the Parliament and its work, about existing rules in all areas of law, and about the history of Christiansborg Palace

Demokrati og grundloven - Medborgerskabsprøve 201

 1. §8 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet
 2. Danmarks Riges Grundlov er den danske forfatning.Den blev indført 5. juni 1849 (junigrundloven) og er ændret i 1855, 1866, 1915, 1920 og 1953 og søgt ændret i 1939.Den er den højeste lovgivning i Danmarks Rige.. Grundloven er ikke den eneste lov med grundlovsrang. Andre love, der indgår i Kongeriget Danmarks forfatning, er Tronfølgeloven, nogle få rester af Kongeloven og til en vis.
 3. isteren? Hvis Folketinget udtrykker mistillid til stats
 4. Grundloven: Der skal være regler så der ikke kommer kaos i et samfund. Alle lovene der bliver vedtaget i folketinget, må ikke modstride grundloven. grundloven blev underskrevet af kong Frederik den 7. og trådte i kraft 5. juni 1849, indførte demokrati i DK. Vi fejrer det den dag hvert år. Grundloven består af 89 paragraffer
 5. Grundloven er den øverste lov i Danmark, som alle andre love skal overholde. Grundloven bestemmer, at statens magt skal være delt i tre: - Folketinget vedtager lovene og er den lovgivende magt. - Regeringen leder landet efter de love, Folketinget har vedtaget, og er derfor den udøvende magt
 6. Hvis grundloven skal ændres, skal det ske på den måde, det er beskrevet i grundlovens § 88. En ændring af grundloven kræver, at Folketinget først vedtager forslaget til den nye grundlov. Så skal der udskrives valg til Folketinget
 7. dre der bliver udskrevet valg før tid

Kildeopgave om Folketinget og Grundloven 1849 - portals

Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. The Folketing shall itself determine the validity of the election of any member and decide whether a member has lost his eligibility or not. § 34: Folketinget er ukrænkeligt Grundloven beskriver bl.a. den enkelte borgers rettigheder og pligter, f.eks. at der er ytringsfrihed, religionsfrihed og værnepligt. I grundloven står der også, at den øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Folketinget har den lovgivende magt Mister et medlem af folketinget sin valgbarhed, bortfalder hans mandat. Stk. 7. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. § 33. Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. § 3 For at kunne deltage i valg til Folketinget, enten som vælger eller som kandidat, skulle man ifølge 1915-grundloven være fyldt 25 år. For Landstinget var alderskravet hævet fra 30 til 35 år. Nedsættelsen af valgretsalderen til Folketinget blev dog indfaset over en længere periode med 1 år hvert 4 år

Folketinget sender grundloven ud med ordrehungrende PostNords store. Vi ville f en sag p halsen, hvis vi skrev i udbuddet, at man benytte 27. Maj 2018. En stemning af brud p grundloven. Indtil videre m de alene bre ansvaret for, at Danmarks grundlov blev tilsidesat for at give en kinesisk. Grundloven beskriver blandt andet den enkelte borgers rettigheder, f.eks. at vi har ytringsfrihed. Grundloven var bygget over magtfordelingsprincipper, dvs. at den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt skulle være adskilt. Folketinget har den lovgivende magt, det er dem som vedtager lover i Danmark

Constitution of Denmark - Wikipedi

Ifølge grundloven lå landets højeste myndighed ved de folkevalgte repræsentanter, Rigsdagen, som bestod af folketinget og landstinget. Rigsdagen består af Folketing og landsting. Lighed angående Rigsdagen mellem Grundloven 1849 og den reviderede 1866. Mænd over 30 år med egen husstand havde valgret til folketinget Grundloven. Grundlovens fulde navn er Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953. Tronfølgelov af 27. marts 1953 betragtes som del af grundloven (§ 2). Ændringer skal foregå ved at Folketinget vedtager et forslag og at det samme forslag vedtages af et nyvalgt Folketing, hvorefter forslaget skal vedtages ved en folkeafstemning, hvor mindst 40 procent af de stemmeberettigede stemmer for (§ 88)

OVERBLIK Det vil Folketingets ni partier ændre i grundloven

Grundloven - YouTub

Grundloven var i sin samtid et stort skridt mod mere demokrati og indeholdt bl.a. følgende centrale vedtagelser: Rigsdagen skulle bestå af to kamre, Folketinget og Landstinget (§ 34) Siden 1901 havde den danske konge accepteret, at han ikke kunne udnævne en regering, som ville blive mødt med mistillid af flertallet i Folketinget; men først i 1953-grundloven blev det udtrykkelig bestemt, at Folketinget kan udtale sin mistillid til en regering, der i så fald enten må gå af eller udskrive valg

Folkestyret / Folketinget - ft

Der stod i grundloven, at folket skulle have medindflydelse, så man valgte nogle folk til at repræsentere befolkningen. Fra 1849 til 1953 var der både et folketing og et landsting. Landstinget var kun for ældre, rige mænd, mens folketinget var for en mere blandet gruppe mænd At en lov skal behandles tre gange i Folketinget, før den kan vedtages. ? At Kongen / Dronningen kan nægte at underskrive en lov op til tre gange. ? At magten er delt imellem Folketinget, Regeringen og Domstolene. ? At magten er delt imellem de tre magtfulde ministre: Statsministeren, Udenrigsministeren og Finansministeren

Grundloven er Danmarks forfatning og den sværeste lov at ændre. Den beskriver de grundlæggende regler for samfundet - bl.a. den enkelte borgers rettigheder og pligter, f.eks. at der er ytringsfrihed, religionsfrihed og værnepligt. Det forudsætter en omfattende procedure at ændre Grundloven: Først skal Folketinget vedtage. Tiden er kommet til hovedrengøring i dansk politik. Folketinget har udviklet sig til en karriere kanon for unge akademikere der ønsker at gøre politik til deres levebrød. Vort folkestyre er overtaget af konsulenthuse og embedsmænd som tilrettelægger vort samfund hen over hovedet på alle os andre Grundloven kommer til 1. behandling i Folketinget. I.C. Christensens fløj ønsker et sidste forsøg på at få Højre med i et forlig, mens de øvrige grundlovstilhængere vil udnytte flertallet til at vedtage den som den er. Krigens udbrud bringer dog andre ting øverst på dagsordenen

Grundloven - Forsid

Folketinget - portals

Grundlovens bestemmelser om folkekirke og religion . Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 indeholder følgende 7 bestemmelser om den danske folkekirke og om religionsforhold i øvrigt Der er blevet foretaget flere ændringer i grundloven, siden den blev underskrevet i 1849, og allerede i 1866 blev den ændret. De sikrede at de rigeste havde flertal i landstinget, ved at indføre et indviklet valgsystem. Dernæst blev der lavet ændringer i 1915, hvor de Dog er der vise krav man skal tage hensyn til når man vedtager en lov: den må ikke stride imod grundloven og derfor ikke betyde det modsatte af hvad der står i grundloven, der skal være 33,3 procent af folketinget der er stemmer ja til loven, der er dog også vise tilfælde hvor der skal være flere i folketinget som stemmer for Finansloven Finansloven er et helt centralt og afgørende element i den praktiske udførelse af finanspolitikken i Danmark. Ifølge Grundloven må ingen udgift afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget bevillingslov, og skatterne må ikke opkræves, før en bevillingslov for det pågældende finansår er vedtaget Niels Helveg Petersen: Stadig brugbar, men med store fejl og mangler. For en halv snes år siden vedtog Folketingets Præsidium, at alle 18-årige i Danmark skulle have et eksemplar af Grundloven tilsendt, så de kunne lære om det danske folkestyre

Folketinget har ifølge grundloven fire opgaver: • at vedtage love, • at kontrollere regeringen, • at vedtage statens budget via den årlige finanslov, og • at deltage i internationalt samarbejde. Det mest kendte og forpligtende internationale samarbejde er EU-samarbejdet.. Få Grundloven med kommentarer af Jens Peter Christensen som bog på dansk - 9788757430899 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Folketinget bryder Grundloven! 22. december - 2011 - Kl. 00:16. Tildelingen af indfødsret - sikke noget bavl at kalde det - for de statsløse palæstinensere skulle holdes hemmeligt! Af Hans Erling Jensen Udgangspunktet for de to undervisningsforløb er kortfilmen Grundloven 1849 og Systemskiftet 1901, der ligger på historiekanon.com. De to forløb kan ses som individuelle bud på, hvordan man kan arbejde med kanonpunkterne, eller de kan anvendes i forlængelse af hinanden Mister et medlem af folketinget sin valgbarhed, bortfalder hans mandat. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. § 33. Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. § 34

Behandlingen af Ninn-Hansen-sagen viste også, at anvendelse af rigsretten giver en række praktiske problemer. Dertil kommer det mere principielle problem, at Folketinget efter 1953-grundloven både er anklager og udpeger lægdommerne i rigsretten. Det er en uheldig sammenblanding af anklagende og dømmende myndighed Grundloven. Revolution i Frankrig; Frederik 7. 1849; rigsdag, hvor godt 15 % af befolkningen havde stemmeret; Junigrundloven blev vedtaget under treårskrigen 1848-51; knytte Slesvig tættere til kongeriget; Danmark og Slesvig (men ikke det tyske Holsten). Ifølge grundloven skal der være valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. Statsministeren kan dog udskrive valg når som helst, inden de fire år er gået. Når der bliver udskrevet valg, beholder medlemmerne af Folketinget deres mandater, indtil valget er afholdt, også selvom de ikke stiller op til det nye valg

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget et beslutningsforslag fra Liberal Alliance, der pålægger regeringen inden året er omme at fremlægge beregninger, som kan danne udgangspunkt for, at den del af folkekirkens økonomi, der relaterer sig til forkyndelse, kan adskilles fra statens økonomi I bogen fortæller højesteretsdommer, Jens Peter Christensen, hele historien om grundloven, og det på underholdende og lettilgængelig manér. Grundloven. Atten fortællinger er en overskuelig og underholdende bog om grundloven og de emner, der har relation til den, f.eks. monarkiet, Folketinget, domstolene og frihedsrettigheder Film 2 ud af 5 film om det danske velfærdssystem til undervisning på sprogskoler. De fem film handler om, hvad borgernes skattepenge går til, o Hvad skal der, ifølge grundloven, ske hvis folketinget udtrykker mistillid til statsministeren? Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg. 400. Hvornår blev forbuddet mod censur indført

Folketingsvalg - Wikipedia, den frie encyklopæd

samfundsfag.gyldendal.dk Grundloven

 1. Folketing - Wikipedi
 2. #grundloven hashtag on Twitte
 3. Folketinget Gyldendal - Den Store Dansk
 4. Frontpage / The Danish Parliamen

Grundloven - Foxyle

populær: