Home

Benzodiazepiner og alkohol

Benzodiazepin - Wikipedia, den frie encyklopæd

  1. Benzodiazepin er det kemiske navn for en heterocyklisk ringstruktur (se figuren til højre), som er en fusion mellem en benzen- og diazepinring. Ifølge Hantzsch-Widman nomenklaturen er diazepin en heterocyklisk ring bestående af to kvælstofatomer, fem carbonatomer og det maksimalt mulige antal dobbeltbindinger
  2. KAPITEL I BENZODIAZEPINERNE: HVAD DE GØR I KROPPEN. Professor dr. med. Heather Ashton, FRCP. Baggrund. I tolv år (1982-1994) havde jeg en benzodiazepin­nedtrap­ningsklinik for mennesker, som ønskede at stoppe med at tage deres beroligende piller og sovepiller
  3. delige sygdomme ligesom alle andre, så hvis du er i

Alkohol er det rusmiddelet som har desidert størst utbredelse både i Norge og internasjonalt. Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som ligner hverandre Der findes adskillige benzodiazepiner til oral anvendelse (se tabel 1). Benzodiazepinerne har alle næsten identiske terapeutiske virkninger og bivirkninger

Benzodiazepiner: - benzoinfo

Benzoinfo - Nedtrapnin

Benzodiazepin er det kemiske navn for en heterocyklisk ringstruktur (se figuren til højre), som er en fusion mellem en benzen- og diazepinring. Ifølge Hantzsch-Widman nomenklaturen er diazepin en heterocyklisk ring bestående af to kvælstofatomer, fem carbonatomer og det maksimalt mulige antal dobbeltbindinger Ophør med forbrug af benzodiazepiner Ophør med sovemedicin - ophør med beroligende nervemedicin Bør ske ved langsom nedtrapning. Husk, at enhvert ophør med medicinforbrug bør ske i samråd med en læge, og husk også, at benzodiazepinafhængige kan få almindelige sygdomme ligesom alle andre, så hvis du er i mindste tvivl om dine symptomers årsag, så søg læge På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug

Alkohol - Fakta om rus og rusmidler RUStelefone

  1. Benzodiazepiner (anxiolytika) - pro
  2. Nitrazepam - Wikipedi
  3. Oxazepam Alternov
  4. Alkohol - sst.d

populær: