Home

Dobbeltgængermotivet i litteraturen

Dobbeltgængermotivet er et gammelt og velkendt fænomen indenfor litteraturen, hvor det første gang optrådte omkring år Selve dobbeltgængeren er som fænomen menneskets skyggeside, og har sin oprindelse i menneskets dobbelthed, i sjæl og legeme Dobbeltgængermotivet er et ofte anvendt tema i litteraturen. Det repræsenterer modsatrettede kræfter i den menneskelige natur. Dobbeltgængeren kan i sin dæmoniske form ses som et lavere, dyrisk selv, et alter ego, en Mr Hyde, der søger at vinde over det rationelle, intellektuelle selv (Dr Jekyll) Den moralske dimension i dobbeltgængermotivet, spaltningen i en god og en ond personlighed, finder man i E.T.A. Hoffmanns roman Die Elixiere des Teufels (1815/16, da. Djævleeliksiren, 1920), hvis hovedperson, munken Medardus, uden held prøver at frigøre sig fra sin onde dobbeltgænger Dobbeltgængermotivet hø­rer til i den mere dunkle side af romantikken, der netop afsø­ger livets skyggesider og sjæ­lens randområ­der. Man kalder denne romantik for gotisk, fordi den tit udfolder sig i gotiske miljøer som ridderborge, kirker, klostre, fangekældre osv

Sammenfattende Dobbeltgængermotivet kan i begge historier ses som intertekstuelle referencer, idet de refererer til motivet som en generel tendens i litteraturen. Dobbeltgængermotivet i Frankenstein skal ses som en epokal reference, idet den forholder sig til tidens tekster og tendenser Der er ingen tvivl om, at begge digtere har en kritisk holdning til storbyen, men det er også meget tydeligt, at begge er dybt afhængige af den. Af dens impulser, dens liv, dens lys. Strunge, som elskede selviscenesættelsen og betragtede den som en unik kunstart, var i rett

Dobbeltgængermotivet i litteraturen - PD

En omfattende litteraturhistorie med et suverænt og detaljeret overblik over godt 1000 års dansk, nordisk og europæisk litteratur, kultur og billedkunst Vores projekt omhandler dobbeltgængermotivet i litteraturen, som findes i Dobbeltgængeren (1846) af F.M. Dostojevskij og Fight Club (1996) af Chuck Palahnuik. Vi har i vores analyse fokus på dobbeltgængermotivet, og hvordan denne fremtræder med hjælp fra forskellige fortællerelementer. Ett hinder för spridning av litteraturen var det höga priset på böcker: Gleerups bokhandel i Lund tog 1828 1 riksdaler och 24 skilling för ett exemplar av Tegnérs Frithiofs saga, vilket motsvarar 1 800 kronor i 2004 års penningvärde. 1817 kostade ett exemplar av Cederborghs Ottar Tralling 1 riksdaler banco. Enligt uppgift från Svenska. I 1820erne bryder en ny tendens igennem, en forskydning fra det højspændte til en mere jordnær poetisk realisme. Det sker med værker af Poul Martin Møller og St. St. Blicher. Romantikkens store absolutter (Skønhed, Frihed, Længsel, Det guddommelige) nuanceres. Nu søger litteraturen det nære, det genkendelige i hverdagen

Dobbeltgængermotivet - fc

eller Dobbeltgængere i litteraturen. • Danskfagets historie: Formålet er at give et reflekteret overblik over de forskellige faglige traditioner samt de litteraturteore-tiske retninger, som har spillet en rolle i danskfagets historie. Kurset åbner for nye helhedsforståelser af Dansk og giver mulighed for at se faget i et større per-spektiv Et forløb om gysergenren i litteraturen og på film med særligt fokus på dobbeltgængeren, vampyren og zombien. Vi laver nedslag i romantismen og på victorianismen og arbejder med den psykoanalytiske metode. Vi anvender Rikke Schubarts begrebsapparat i kombination med freudianske begreber såsom das Unheimliche, fortrængning og sublimering Biblioteket - mere naturligt end du tror I forbindelse med udstillingstemaet Naturen i litteraturen var det eneste fornuftige at gøre, at sejle biblioteket rundt i kano

litteraturen.dk er nedtaget for rekontruktion. Octavius Pages litteraturen.dk er nedtaget for rekontruktion. Octavius Page Medeltidens litteratur är en epok i litteraturhistorien som sträcker sig över ett skiftande tidsspann, beroende på vilket land som avses. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna - Afsnittene: Dannelsestanken og -romanen, Livet er en rejse, Dobbeltgængermotivet - Afsnittene: Romantismen, Søren Kierkegaard, Stadier og strategier, Forførerens dagbog. Besøg på Statens Museum for Kunst - Guldalder og national identitet. Skriftlig opgave i forbindelse med forløbet - essay om romantikken. Omfang 8 module Fokus har været på dobbeltgængermotivet i den gotiske romantik, også kendt i DK under betegnelsen romantisme. Freud og psykoanalysen er blevet inddraget (altså brug af psykoanalytisk læsning af litteratur), der er trukket tråde tilbage til trylleviser og -eventyr og fremad i form af perspektivering jf. medieværke

dobbeltgænger Gyldendal - Den Store Dansk

Dobbeltgængermotivet er det helt centrale omdrejningspunkt i Richard Ayoades nye film The Double. Og den biografaktuelle film er langt fra den eneste af sin slags. Filmhistorien er fuld af dobbeltgængere i den ene eller den anden form, der på filmisk vis portrætterer mennesket som et splittet og dualistisk væsen i evig kamp med sig selv Se Julie Jørs' profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Julie har 2 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Julies netværk og job hos tilsvarende virksomheder Dobbeltgængermotivet er for eksempel også på spil i Bram Stokers Dracula fra 1896. I slutningen af 1800-tallet er der en generel tendens til at skildre de mørke og lastefulde sider af den menneskelige natur. Begrebet det interessante bliver et modeord i litteraturen, hvilket blandt. RACISME I LITTERATUREN -- med udgangspunkt i Karen Blixens værk Den afrikanske Farm Roskilde Universitet (RUC) - HumBach - Hus 09.1 - 1. semester - 2015 130.129 anslag=54,2 sider Skrevet af gruppe 10: Liv Outtrup Marcusse

Dobbeltgængermotivet Litteraturens veje (iBog

  1. Splittelsesmotiver i litteraturen - PD
  2. Storbyen i litteraturen by Mette Bundgaard on Prez
  3. Romantisme Litteraturhistorien - på langs og på tværs (iBog
  4. Mellemkrigstiden i litteraturen Litteraturside
  5. Tema och motiv i litteraturen
  6. En djævelsk dobbeltgænger - om Dr

Realismen i litteraturen by Emily Schøyen on Prez

Naturen i litteraturen - YouTub

populær: