Home

Hvordan flager man ved bisættelse

Hvordan flager man ved et dødsfald og ved en begravelse? På dødsdagen flages på halv stang. Når man flager på halv stang, skal man sænke flaget, så flagets underkant er ud for flagstangens midte. Når flaget skal tages ned igen, skal det først til tops Hvordan flager man på halv. Du kan flage på halv stang ved død samt begravelse og bisættelse for at udtrykke og signalere sorg. Når du skal hejse flaget på halv stang gælder der følgende: Flaget hejses først helt op og hales derefter ned til en højde, så flagets underkant er ud for midten af flagstangen Den danske Folkekirke har altid haft et tæt forhold til Dannebrog, og derfor er der også forskellige procedurer for hvordan Dannebrog benyttes ved forskellige kirkelige handlinger. Her får du en gennemgang af hvordan Dannebrog benyttes i kirkelige handlin Ritualet ved bisættelse. Organisten indleder bisættelsen ved at spille et musikstykke mens gæsterne kan samle tankerne. Herefter synger man en salme inden præsten hilser alle i kirken fra alteret. Ved alteret beder præsten en bøn og læser en tekst fra Bibelen, og derefter synger man en salme mere Sådan foregår begravelse og bisættelse. Ens for de to afskedsformer er, at begge danner rammen om familiens og de pårørendes sidste afsked med afdøde. Ceremonien og afskedsritualet kan udføres ved en klassisk højtidelighed i kirken eller ved en borgerlig begravelse/bisættelse i kapellet

Når man pludseligt mister en af sine nærmeste, kan der være mange spørgsmål. Vi har her forsøgt at besvare nogle af de oftest stillede spørgsmål om begravelser og bisættelser. Har du et spørgsmål du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakte Søgade Begravelse på telefon 36395810 Forløbet ved en ikke-religiøs bisættelse kan i princippet bygges op som de pårørende ønsker, så længe man ikke forstyrrer den offentlige orden. Læs mere om borgerlig begravelse her. Urnegravpladsen. En urnegravplads er meget mindre end en almindelig gravplads Jeg har hatt den der ei jaffal 1,5 år.... Synes det er litt flaut å gå til legen, men må vel det nå. Slikt ser de stadig vekk. De bryr seg ikke om det. De ser på underlivet ditt som et objekt, ikke som en del av deg som menneske Ordet er et samlebegrep som omfatter både begravelse eller bisettelse. I noen tilfeller har man kanskje ikke bestemt seg, eller man vet ikke hva andre har bestemt seg for i forhold til bisettelse eller begravelse. Da kan man omtale dette som avdødes gravferd. Urnenedsettels Hvis man ikke flager, bør man hejse en vimpel Flagets højde bør altid være 1/5 af stangens højde ( se her) Korrekt længde på vimpel er ½ delen af flagstangens længde Flaget hejses og nedhales i et roligt tempo. Flaget må aldrig røre jorden Flaget hejses kl. 8:00 og nedhales ved solnedgang

Begravelse/Bisættelse - Hvalsø og Særløse Kirke

I praksis har man lov til at gøre hver dag til en festdag, dvs. at man som privat person kan flage på de dage, hvor man har lyst. Ombord på lystfartøjer er det kutyme, at flaget dagligt sættes, når man er ombord. Selv om reglerne således er meget frie er det en uskik at lade flaget blafre døgnet rundt Ved kirkelig begravelse får man tildelt prest fra den menigheten avdøde «sognet» til. Forklar på forhånd at det kommer til å være mye blomster, hvor kisten kommer til å stå og hvordan det vil se ut. Det er fint å kunne gå inn i kirken og se før begravelsen Mangler du alligevel inspiration til, hvordan kortteksten kunne starte, så læs vores bud på en indledning til kortet. Det er blot til inspiration, og vi vil altid opfordre til, at man tager udgangspunkt i, hvilken relation man havde til afdøde og dennes familien. Kortteksten kunne starte med

Læs desuden her om eksempler på, hvordan en humanistisk begravelse kan foregå. Sange og musik. Sange og musik er velegnet til at sætte stemningen, også ved en begravelse. Både når man ankommer, undervejs i ceremonien og ved afslutningen. Musik stemmer sindet anderledes end det talte ord, og musikken kan forstås af både børn og voksne Der er i Danmark ingen regler for, hvordan en ceremoni for den afdøde skal være. Det er op til de pårørende at bestemme og planlægge. Hvis man har lyst til at afholde ceremonien hjemme i sin stue, så må man gerne det. De fleste danskere bruger imidlertid kirke eller kapel til afskeden med deres pårørende

Siden 1700-tallet har det ifølge Danmarks-Samfundet været en fast procedure i mange lande, at man i forbindelse med personers død, kirkelige handlinger, nationale mindedage, nationale begivenheder eller ved krigshandlinger flager på halv stang Ved dødsfald og på langfredag skal flaget forblive på halv stang til solnedgang, ved bisættelse hejses det på hel stang efter ceremonien. Dannebrog skal behandles med værdighed. Med undtagelse af de øvrige nordiske landes flag samt FN- og EU-flaget må der ikke uden tilladelse fra.

God flagskik - læs om det her

  1. Bisættelse Bisættelser der værner om afdøde og pårørende Ved bisættelse holdes højtideligheden først i en kirke, kapel eller andet steds. Dernæst bæres kisten ud til rustvognen, og kisten køres til krematoriet. Når urnen er klar, kan den sættes i jorden ved en lille højtidelighed
  2. Ved dødsfald forbliver flaget på halv stang til solnedgang (også langfredag). Ved flagning ved bisættelse, hejses flaget på halv stang og når bisættelsen er overstået, hejses flaget på hel til solnedgang. kan man hejse en Dannebrogsvimpel, når man ikke bruger flaget..
  3. Ved graven. Ved gravstedet er de pårørende med til at sænke kisten i jorden. Præsten beder igen en bøn og derefter sker jordpåkastelsen, hvor præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene: af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.Som afslutning beder man fadervor, præsten lyser velsignelsen og man synger sammen en salme ved graven

Der findes ikke nogen egentlig flaglov i Danmark. Flagning i private haver er i princippet op til den enkelte ejer. Men der findes alligevel en række hævdvundne regler for, hvordan du bør gøre, når du flager. Her er nogle af de vigtigste: Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og hales ned ved solnedgang Hvad er en bisættelse. En bisættelse foregår på samme måde som en begravelse indtil talen til den afdøde. Efter talen kaster præsten jord på kisten inde i kapellet eller kirken, hvorefter menigheden synger en salme. Kisten bliver så båret ud til rustvognen, hvor man tager afsked med kisten og den døde, mens klokken ringer bedeslag

Brug af Dannebrog ved kirkelige handlinger - om-flag

Kongehuset har offentliggjort, hvordan prins Henriks død vil blive markeret de kommende dage og uger. I tre dage kan danskerne sige farvel til prins Henrik - skal ligge castrum doloris - TV 2 Men Se mere på bolius.dk Er du i den sørgelige situation, at en i din omgangskreds er afgået ved døden, kan du vise din sorg og respekt ved at flage på halvt. I denne video viser Lars Troelsen. Der findes ikke nogen egentlig flaglov i Danmark. Flagning i private haver er i princippet op til den enkelte ejer. Men der findes alligevel en række hævdvundne regler for, hvordan du bør gøre, når du flager. Her er nogle af de vigtigste: Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og hales ned ved solnedgang

Sådan foregår bisættelse Folkekirken

Begravelse eller bisettelse? - Gravferdshjelpe

Humanistisk begravelse - Humanistisk Samfun

  1. Hvad skal man gøre, når en person dør? - begravelser
  2. En måneds hofsorg: Danmark flager på halv stang indtil 20
  3. flagning Gyldendal - Den Store Dansk

populær: