Home

Kropsidealer i det senmoderne samfund

- Sekundær socialisation for større betydning - Medier og lejetøj branchen skaber rollemoder - Forscenen - Bagscenen Vores problemstillinger: 1. Redegør for teoretikernes holdning til identitetsdannelse og hvordan kropsidealerne påvirkes, af blandt andet medierne. 2. Hvilk - det moderne samfund er blevet refleksivt Det betyder at mennesket får og bearbejder information om kroppen fra mange forskellig steder, hvilket gør at der bliver en usikkerhed og ikke noget klart svar på hvordan man skal forholde sig til de forskellige informationer man bliver bombarderet med

SRP om kropsidealer i det senmoderne samfund, i fagene engelsk A og samfundsfag B Opgaven besvarer hvordan kropsopfattelsen og identitetsdannelsen bliver påvirket af overgangen til det senmoderne samfund. Dette undersøges ud fra teorier af Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Bourdieu På mange måder mener Giddens, at dette fortsat udgør en kerne af individets vilkår i det senmoderne. Dog er der sket flere ting som gør, at han vurderer, at det er mere relevant at omtale det samfund, vi lever i, som et senmoderne samfund

De sociale medier har stor indflydelse på unges opfattelse af, hvad der er acceptabelt i det senmoderne samfund. I forhold til før i tiden er vi blevet mere opmærksomme på, hvad andre tænker om os - på et selvisk niveau. De sociale medier påvirker især unge, da vi stadig er i vores udviklingsfase og stadig er usikre på, om vi er gode nok kropsidealer i det senmoderne samfund Skrevet d. 06.11.2009 af Mialr Jeg skal skrive SRP om kropsidealer i det senmoderne samfund, men mangler hjælp til teoretikere der siger noget om dette Men i dag er det en helt almindelig del af tilværelsen, at man er klar over, at man skal holde sig i form, være sund og smuk og lykkelig. Det er et overskudsfænomen fra det senmoderne samfund, fordi vi har fået fritid og penge, og de basale behov er dækket. Så har vi tid til at bekymre os om ting, der dybest set er ligegyldige, siger hun Vi har valgt emnet kropsidealer, fordi vi mener, at kropsidealerne påvirker samfundet på mange punkter, samt vores egen hverdag. Vi synes, det er et spændende emne, fordi der er så mange forskellige underemner at gå i dybden med, og vi undrer os over, hvordan opfattelsen af en perfekt krop er blevet så ekstrem

Kropsidealer og identitetsdannelse i det senmoderne samfund

 1. Han mener at det senmoderne samfund er kendetegnet ved dets produktion af risici, og er et pessimistisk syn på den moderne udviklingstanke. Hvor det moderne samfund producerede værdier og goder til samfundet, som ganske vist blev fordelt ulige, så producerer det senmoderne samfund risici som rammer mere lige
 2. e og vores børn er opstået. Familien i det senmoderne samfund kan således være meget andet end den klassiske kernefamilie
 3. Det traditionelle samfund - frem til 1850 (1870´erne) Det moderne samfund - 1850-1970´erne (tydeligt fra 1950´erne og 60´erne og frem) Det senmoderne samfund. Fra 1970´erne/´80´erne Samfundets udviklingshastighed. Relativt statisk samfund. Cyklisk eller cirkulær tidsopfattelse (afhængig af naturens rytme) Dynamisk samfund
 4. Det viser sig fx i antallet af mennesker, der vælger at leve alene. 1,3 millioner familier i Danmark består af en kvinde eller en mand, der lever som single. Det betyder, at i 2010 består over halvdelen af de 2,06 millioner danske husstande af én person. Opdragelsen af børnene bliver i de senmoderne samfund i høj grad professionaliseret
 5. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold

1990-2010'erne - KROPSIDEALER GENNEM TIDE

Men det er ikke kun blandt cykelryttere og 100-meter løbere, at vi finder brugere af doping. Doping findes i lige så høj grad i det omgivende samfund. Særligt ses det i forbindelse med unge mænds søgen efter den perfekte krop, hvor dopingen bruges som et risikabelt middel i et identitetsprojekt Identitet , medier og krop i det senmoderne samfund Udarbejdet af Thomas Secher Lund, en af forfatterne til Sociologisk SET Beskrivelse: Forløbet tager afsæt i elevernes sociologiforløb på B-niveau, og tilstræber at sætte eleverne i stand til selv a Det senmoderne samfund Mellem det moderne og det senmoderne samfund ligger der et paradigmeskift, hvor vi går fra at tænke individ til at tænke relationer. Vi befinder os i en tid efter det moderne samfund og den modernitet vi kender til bliver hurtigt forældet, da det senmoderne samfund forandre sig med stor hast Det senmoderne samfund har mange forskellige navne - informationssamfundet, servicesamfundet eller det postindustrielle samfund, alt efter hvad man lægger vægt på. Og en overgang i 1980'erne og langt op i 1990'erne talte mange om det postmoderne samfund. Men individualisering er måske det ord, som bedst beskriver tilværelsen i det. 0:39 Socialgrupper 5:00 Social arv 9:14 Social mobilitet 11:25 Social arv i det senmoderne samfund - pessimister og optimister

SRP: Kropsidealer i det senmoderne samfund - Studienet

Her finder du en AT synopsis om kampen for den ideelle krop i det senmoderne samfund med inddragelse af en analyse af novellen Plastic af Mette Thomsen. Til sidst diskuteres det, hvorvidt Plastic er realistisk og relevant i år 2014. Problemformulering Kan kampen for en perfekte krop blive kampen for det gode liv? Problemstillinger Det senmoderne samfund. Vidste du, at Personlig fortælling. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger 3 Indledning Temaet Køn og seksualitet i det senmoderne samfund er i udgangspunktet interessant og vedkommende for unge, fordi de lige nu er i gang med en identitetsdannelsesproces, der ikke mindst handler om at udvikle og opfinde sig selv i forhold til seksualitet og køn. Mange unge eksperimenterer med deres seksualitet og kønsidentitet 3.4 Thomas Ziehe - kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund Se debatfilm, hvor FedFront taler om kropsidealer. Brug Ziehes begreber om formbarhed og kulturel frisættelse til at forklare formålet med FedFront

Blogindlæg: At være ung i det senmoderne samfund, er et højt diskuteret politisk område. Der er selvfølgelig fordele ved at leve i et så højteknologisk og moderne samfund, ved at man f.eks. kan kommunikere uden at skulle stå over for hinanden Skønhedsidealer i det senmoderne samfund. Dansk og Samfundsfag. Indledning Mennesker har altid stræbt efter at passe ind i samfundet og overholde normerne for, hvad der er at-traktivt. Alle mennesker er fra naturens side skabt forskelligt og vi er alle unikke

Det senmoderne samfund Sociologisk se

 1. Internettet bliver ofte fremstillet som årsagen til disse ændringer. Men i en ny bog argumenterer James Slevin for, at Internettets fremvækst i sig selv er en del af en større proces, der i disse år ændrer vores verden i overgangen fra det moderne samfund til det senmoderne risikosamfund
 2. Det senmoderne samfund begynder omkring 1960 og fortsætter frem til nu. I forhold til det moderne samfund, er der sket en masse ændringer. Pga. af udvikling og teknologi er det nu blevet muligt, at være i kontakt med folk på den anden side at jorden
 3. Psykopati i det senmoderne samfund nishiki dame cykler solskinsdage i danmark gravid uden at kunne se det hvad tjener en chefkonsulent inches to cm frankenstein movie 2015 psykopati i det senmoderne samfund ortopdkirurgisk ambulatorium esbjerg nishiki dame cykler sidevogn der ligner bil 5. Feb 2014 11. 30-12 30
 4. Kate Middleton Accidentally Shared What George And Charlotte Call Their Dad - And It's Just Too Cute - Duration: 12:55. STAR NEWS TODAY 1,409,985 view
 5. Det senmoderne samfund er et begreb om det samfund vi i dag lever i. Det er en kompleks tid, og det er derfor ikke muligt at sætte et decideret årstal på, men et cirkatal for det nyeste samfunds levetid vil cirka være 60 år. Endvidere siger man, at tanken om identitet startede kor
 6. På mange måder mener Giddens, at dette fortsat udgør en kerne af individets vilkår i det senmoderne. Dog er der sket flere ting som gør, at han vurderer, at det er mere relevant at omtale det samfund, vi lever i, som et senmoderne samfund
 7. delig del af tilværelsen, at man er klar over, at man skal holde sig i form, være sund og smuk og lykkelig. Det er et overskudsfænomen fra det senmoderne samfund, fordi vi har fået fritid og penge, og de basale behov er dækket. Så har vi tid til at bekymre os om ting, der dybest set er ligegyldige, siger hun

Kropsidealer: De sociale mediers påvirknin

Det senmoderne samfund. Vidste du, at Personlig fortælling. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger

kropsidealer i det senmoderne samfund - Sociologiskforum

1.7 Tematekst: Kropsidealer og doping SamfNU STX og HF B (iBog

3.4 Thomas Ziehe - kulturel frisættelse og formbarhed i ..

 1. Blogindlæg om at være ung i det senmoderne samfund
 2. Skønhedsidealer i det senmoderne samfund A
 3. Risikosamfundet.com Informatio
 4. Samfunds typer i Danmark: Det senmoderne samfund
 5. Psykopati I Det Senmoderne Samfund - meancomfortable
 6. Det senmoderne samfund og religion - YouTub

populær: