Home

Taiteilija apurahan suuruus 2018

Taiteilija-apuraha - Wikipedi

Myönnetyt apurahat ja avustukset www

 1. Kotimaan päiväraha 2018 on maksimissaan 42 euroa. Päivärahan suuruus riippuu työmatkan pituudesta ja siitä, onko työntekijällä mahdollisuus ilmaiseen ruokailuun. Päivärahan tarkoitus on korvata työmatkasta aiheutuneet tavallista suuremmat ruokailukustannukset. LUE LISÄÄ KOTIMAAN PÄIVÄRAHASTA >>
 2. Vuoteen 2018 saakka apuraha on aina sen verovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. Vuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta lähtien stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat TVL 82 §:n 2 momentin (12.1.2018/13) mukaan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan
 3. Taiteilija-apurahan suuruus on vuonna 2018 noin 20 461 euroa. Muuhun tarkoitukseen kuin opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten myönnetyt apurahat ovat veronalaista tuloa myöntäjästä riippumatta. Esimerkiksi jonkin määrätyn työn tekemistä varten stipendin.
 4. Yliopistojen sekä muiden verotuksessa ei-julkisyhteisöiksi luettavien tahojen myöntämät apurahat ovat saajalleen veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan ylittävältä määrältään (vuonna 2018 taiteilija-apurahan suuruus on 20 461,72 euroa). Lahjakirjamalli - aukeaa vain Jyväskylän yliopiston verkoss
 5. Valtion taiteilija-apurahan suuruus on tällä hetkellä 1709 euroa kuukaudessa, josta pakollisten eläkemaksujen jälkeen jää taiteilijalle noin 1500 euroa. Korotus 1,5-kertaiseksi tarkoittaisi nostoa noin 30 000 euroon vuodessa eli 2500 euroon kuussa. Valtion budjetista tämä vaatisi 5,8 miljoonan euron lisärahoitusta
 6. YLIOPISTON APURAHARAHASTON APURAHAT 2018 29.10.2018 Oulun yliopiston Apuraharahasto julistaa haettavaksi työskentelyapurahoja nimikkorahastoistaan. Apurahan suuruus on tyypillisesti 3000 - 5000 euroa. Rahastosta myönnetään apurahoja vain perustutkintonsa suorittaneille tutkijoille. Matka-apurahoja ei jaeta
 7. Henkilökohtaisen työskentelyapurahan suuruus ja pituus. Henkilökohtaisen vuotuisen kotimaisen apurahan suuruus on jatko-opiskelijalle ja väitöskirjan tekijälle keskimäärin 24 000 euroa (2 000 euroa kuussa) ja post doc tutkijalle keskimäärin 32 000 euroa (2 667 euroa kuussa). Summiin sisältyy lainmukaiset eläke- ja vahinkovakuutukset

Suomen Taideyhdistys on perustettu vuonna 1846 ja sen tarkoituksena on suomalaisen kuvataiteen tukeminen sekä sen tuntemuksen ja harrastuksen edistäminen. Yhdistys pyrkii erityisesti tukemaan nuoria, uransa alussa olevia lahjakkaita kuvataiteilijoita. STY on myöntänyt apurahoja nuorille taiteilijoille hakemuksesta vuodesta 2002 alkaen Apuraha on yleisnimitys monenlaiselle taloudelliselle tuelle. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus myöntää valtion 0,5-5-vuotisia taiteilija-apurahoja sekä kohdeapurahoja ja eri taidetoimikunnat jakavat muun muassa produktioavustuksia, matka-avustuksia ja laatutukia. Vuonna 2007 Taiteen keskustoimikunta myönsi tukea taiteelliseen työskentelyyn taiteilijoille, projekteihin. Taiteilija-apurahan suuruus on maksimissaan 2.000 euroa/hakija. Avustuksen maksaminen taiteilija-apuraha voidaan maksaa hakijan tai hakijaryhmän jäsenten tilille, kun avustuspäätös on tullut lainvoimaiseksi. 2.2.5 Stipendi nuorille, lupaaville taiteen opiskelijoille Kuka voi hake

Apurahat - Verohallint

 1. nan aloilla
 2. Apurahan suuruus on tyypillisesti 3000 - 5000 euroa. Rahastosta myönnetään apurahoja vain vuoden 2018 aikana verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Tämä verovapaa määrä on 20.309,40 euroa vuonna 2017. Pirjo Kytösalm
 3. Henkilökohtaiset apurahat ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan vuosittaiseen määrään saakka (vuonna 2018: 20 461,72 euroa). Henkilökohtaista apurahaa ei voi siirtää toiselle. Palkatun aputyövoiman osalta apurahansaajan on huolehdittava veronpidätyksestä ja muista palkanmaksajan velvoitteista

Taiteen edistämiskeskus Taike esittää sataa uutta taiteilija-apurahaa ja kymmenen prosentin korotusta taiteilija-apurahan tasoon. Viraston mielestä esitykset tulee sisällyttää valtion ensi vuoden talousarvioon Suomen 100-vuotislahjaksi 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot. 10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus. 20. Ammatillinen koulutu

Apurahan hakijalle Sarana - saatiopalvelu

 1. Kun 1970-luvun alussa apurahan suuruus oli lähellä palkansaajien kokonaisansioiden mediaania, niin vuonna 2015 apurahan suuruus oli enää alle puolet palkansaajien ansioista. Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 eri alojen taiteilijaa - vuonna 2018 noin 35 tanssitaiteilijaa
 2. Taiteilija-apurahan suuruus on 1.1.2018 lukien 1 692,45 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna.
 3. Vuonna 2018 säätiö jakoi apurahoja 266 666 €. Apurahat jaetaan henkilökohtaisina apurahoina pitempää tutkimusjaksoa varten. Tyypillinen apurahakausi on 3-6 kuukautta. Kuukausittaisen apurahan suuruus on noin 1667 € kuukaudessa. Käytännössä suurin mahdollinen apuraha kalenterivuotta kohti on verovapaan taiteilija-apurahan suuruinen
 4. Säätiöltä tai rahastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, apurahat ja palkinnot ovat veronalaista tuloa, jos verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien stipendien, apurahojen ja palkintojen (myös 1-kohdassa mainittujen) yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden.
 5. Valtion taiteilija-apurahan suuruus ei ole kasvanut samassa tahdissa elinkustannusten nousua osoittavan kuluttajahintaindeksin kanssa. Samanaikaisesti kuilu valtion ja yksityisten säätiöiden apurahojen suuruuden välillä on venähtänyt. Taiteilija ei pysty nykyisen suuruisten apurahojen.

Taiteilija-apurahan lisäksi Taike jakaa myös muun muassa kirjastoapurahaa, joka on jakson pituudesta riippuen 1600-1700 € / kuukausi ja kattaa korkeintaan yhdeksän kuukautta. Apuraha on tarkoitettu niille, joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää . Valtion apurahojen lisäksi kirjailijoilla on mahdollisuus. Uuden lainsäädännön mukaisen sosiaaliturvan sisältävän taiteilija-apurahan suuruus on 1.1.2009 alkaen 1525 €/kk ja 1.10.2009 alkaen 1558,55 euroa. Ilman Maatalousyrittäjien eläkelain MYEL:n (2006/1280) mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamiseen tarkoitettua osuutta apuraha on 1343,33 €/kk ja 1.10.2009 alkaen 1372,89 euroa Jos saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä on luonnollisten vähennysten jälkeen suurempi kuin valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä, ylimenevä osa on veronalaista tuloa. Valtiovarainministeriö voi hakemuksen perusteella päättää toisin Taiteilija-apurahan suuruus asetetaan suomalaisten mediaanitulon tasoiseksi ja sidotaan elintasoindeksiin. Vuosittain jaettavien apurahavuosien määrää kasvatetaan. Taiteen prosenttiperiaatetta noudatetaan julkisissa rakennushankkeissa ja laajennettuna yksityiseen rakentamiseen tontinluovutus- ja rakennuslupaehtojen kautta

Kotimaan päiväraha 2018: Kokopäiväraha 42€ ja osapäiväraha 19

Opinnäytetyö työelämäyhteistyössä - toteutus- ja korvaustava

populær: