Home

Romersk skulptur kendetegn

Akantus - Planteornamentik inspireret af middelhavsplanten akantus´fligede og takkede blade. Heraf betegnelsen akantusbarok omkring år 1700. Akroterion (akroter) - Ornamental skulptur på spids og hjørner af græsk tempel Det politiske struktur i Vesteuropa ændrede sig med afslutningen på et forenet romersk imperium. Selvom flytningen af mennesker i denne periode normalt bliver beskrevet som invasioner, var de ikke udelukkende militære ekspedition, men migrationer af hele befolkningsgrupper rundt i riget A A a a A4-format ab abandonnere abandonnering abbed abbedi abbedisse abbreviation abbreviatur abbreviere ABC abc abdicere abdicering abdikation abe abe abefest abekat abekattestreg aber dabei aberration abessiner Abessinien abessinier abessinsk abildgrå abildgård abkhaser Abkhasien abkhasisk ablativ ablativisk abnorm abnormitet a-bombe abonnement abonnent abonnere abonnering abonnine. I romersk tid er kunstnerne næsten altid teknisk fremragende - det er vanskeligt at datere romerske statuer ud fra stilen, fordi de kan fremstille skulpturer i alle mulige stilarter. Der er en særlig art af romersk 'skulptur', som man kalder for kaméer. Det er normalt meget små relieffer udskåret i sten med lag af forskellig farve

Romersk Tid (753 f. Kr. - 476) Den romerske tid varede i 1200 år og kan inddeles i tre hovedtider. Det startede med det, der kaldes Kongetiden, som startede i 753 f.Kr. I Kongetiden handlede det meget om kongerne, hvilket også afspejles i kunsten Romersk skulptur 50 f. - 300 e. Kr. Romersk kunst fortsætter græsk kunst, og mange kunstnere er af græsk afstamning. Særligt for romersk skulptur er det realistiske portræt, som allerede etruskerne mestrede. Hertil kom en stor interesse for kopier af ældre græsk skulptur, især den klassiske og hellenistiske SKULPTUR PERIODISERING. Den græske skulpturkunst undergår mange forandringer i løbet af en godt 700 år lang periode, og det er de forandringer, der er i fokus, når man taler om periodisering.Historikere interesserer sig primært for årsagsforklaringer på de udviklingstrin som en periodisering markerer

- Tidlig klassisk tid: Søgen efter bevægelse. Det er bevægelse i kroppen der er tale om, d.v.s. drejninger og skridtstillinger. Det er ikke sikkert, den afbildede figur udfører en handling, men kropsbevægelsen viser at figuren har gjort det eller skal til at gøre det Romersk portrætkunst Blandt antikkens romerske kunstværker findes mange portrætter. Det var ikke kun kendte mennesker, som blev portrætteret, men alle der havde den fornødne økonomi til at betale billedhuggeren. Skulpturerne blev opstillet i private hjem, på offentlige pladser og ved grave Græsk skulptur inddeles i følgende stilperioder med deres specielle kendetegn: Arkaisk stil (650-480 f.Kr.) Kouros statuer - arkaisk stil. Tydeligt ægyptisk inspireret. Frontale (beregnet til at ses på fra forsiden), statiske skulpturer. Symmetri omkring lodrette og vandrette midterakser. Vægten ligeligt fordelt på begge ben. Arme ned. En anden tendens var genrerealisme. Det var hverdagens barske og uskønne scener, der blev skildret. Et godt eksempel på realisme kunne være en skulptur af en gammel fuld kvinde, som klamrer sig til sin vin krukke. Den græske skulptur udtrykker dramatik, sanselighed, smerte, eftertanke og stolthed. Både mænd og kvinder er nøgne i.

Ordliste til stilarter i arkitekture

 1. Hellenistisk ca. 323-31 f.kr: Tiden starter efter Alexanders den Stores død. Alexanders rige deles blandt hans generaler Gallerne hærger Det hellenistiske rige bliver overtaget af romerriget, og dermed Kejser Augustus
 2. Romersk skulptur. I perioden 1 år f.kr. til 200 år e.kr. fremstilledes de romerske skulpturer ofte som værende rene kopier eller variationer af græske værker. De første romerske skulpturer karakteriseres som værende lignende den græske arkaiske skulptur, men den primære stil følger den.
 3. Hvordan skal en moderne skulptur se ud? er et spørgsmål, som Jerichau sikkert har stillet sig selv. Og han har måske også skelet til udlandet, hvor Europas toneangivende billedhuggermiljø fra omkring 1850 dyrkede den moderne realisme. Et bud på en moderne skulptur gav Jerichau i 1846 med Panterjægeren. Værket er udført i Rom.
 4. Det er tydeligvis spydbærerens krop, der er blevet iført en romersk hærførers brystharnisk. Augustus har selvfølgelig set helt anderledes ud i virkeligheden. Hvis man studerer figurerne på hans brystplade nærmere, finder man et tydeligt politisk budskab
 5. Noter til senklassisk tid og senklassiske skulpturer i Oldtidskundskab. Find kendetræk og kendetegn ved senklassiske skulpturer med disse noter
 6. Rummet, det matematisk definerede rum, blev renæssancens nyskabelse. I modsætning til gotikkens koncentration om fladen og den dermed forbundne forståelse af geometrien som abstrakt åndeligt symbol gjorde renæssancen bygningens og byens geometrisk udlagte rum til konkret form som ramme om det sociale liv i et samspil mellem enkeltpersoner
 7. Klassisk arkitektur: Kendetegn for arkitekturen fra denne er periode er søjler, buer, enkelhed, detaljer, lige linjer, og harmonisk opbygning. Geometriske former som kvadrater, trekanter og cirkler blev de mest brugte elementer. Man kan også se trekantgavle og søjler på mange bygninger, som vi kender det fra antikkens templer i Grækenland og Italien

Michelangelos Pietà i Peterskirken i Rom viser den religiøse fokus for senere renæssance skulptur. i midten af renæssancen , pave Julius II betalte kunstnere til at udsmykke Rom med smukke malerier og skulpturer til at konkurrere med sin rival by Firenze , hvor renæssancen havde tidligere været centreret Romansk stil eller romansk kunst er eit lite presist kunsthistorisk omgrep som vert nytta om den før-gotiske arkitekturen, skulpturen og biletkunsten i Vest-Europa, og har såleis med ein fase av mellomalderens kunst å gjere. Somme nyttar omgrepet om ein periode som strekkjer seg frå 600 - 700-talet til om lag slutten av 1100-talet Jupiter var den øverste gud inden for romersk mytologi. Man kan se det er Jupiter, da ørnen ved hans fod symboliserer Jupiter. Claudius er halvt tildækket (heroisk nøgen), hvilket var typisk for romersk skulptur, da nøgenhed ikke var velanset i Rom. Han bærer en laurbærkrans, som symboliserer sejr og triumf

Det individuelle og følelsesladet udtryk Dynamik og bevægelse Store muskler Naturalistiske perfekte menneskekroppe Hele skulptursamlinger Voldsomme udtryk i form af fx svulmende muskler, dybe folder i klædedragten eller forvredne ansigtstræk Ansigter der udtrykker stærke følelser i form af glæde, smerte eller afmagt For at vise menneskelige følelser blev øjnene skåret dybere, munden. Romersk arkitektur Romerne overtager de græske søjleordener. Af romerske nyskabelser, der får betydning for eftertiden, kan nævnes den romerske bue samt anvendelse af brændte teglsten og mørtel. Hertil kommer ranker med blomster og frugter, der er et yndet dekorativt element i arkitekturen. Græsk skulptur

Middelalderen - Wikipedia, den frie encyklopæd

emilkirkegaard.d

Hellenismen er en betegnelse for en periode af oldtidens historie, hvor den græske kultur etablerede sig som en verdenskultur og selv blev påvirket af de orientalske kulturer.. Den hellenistiske politiske tidsalder går fra 336 f.Kr. til 31 f.Kr. og afgrænses af Alexanders tronbestigelse og Augustus' sejr ved Actium Hvordan skal en moderne skulptur se ud? er et spørgsmål, som Jerichau sikkert har stillet sig selv. Og han har måske også skelet til udlandet, hvor Europas toneangivende billedhuggermiljø fra omkring 1850 dyrkede den moderne realisme. Et bud på en moderne skulptur gav Jerichau i 1846 med Panterjægeren. Værket er udført i Rom. Denne opfattelse skyldtes at man under den italienske renæssance nærede stor beundring for oldtidens græske filosofi samt for såvel græsk litteratur som romersk litteratur. Denne opfattelse af Antikken som grundsten i den europæiske civilisation lever videre i for eksempel det danske gymnasiums obligatoriske fag Oldtidskundskab

DEN ARKAISKE SKULPTUR. DEN KLASSISKE SKULPTUR. DEN HELLENISTISKE SKULPTUR. DEN ROMERSKE SKULPTUR. RENAISSANCEN. KLASSICISME. BERTEL THORVALDSEN . I denne periode udtrykker kunstnerne følelser. Dette udfordrer selvfølgelig betragteren. Kompositionerne bliver mere komplekse, og skulpturgrupper dukker op

Romersk skulptur - klassisk

 1. Romersk skulptur Vi blogger om oldtidskundskab
 2. Skulptur - Oldtidskundskab - Google Site
 3. SKULPTUR - oldtidskundskab
 4. Tidlig Klassisk Skulptur - Oldtidskundska
 5. Græsk-romersk skulptur - Thisted Gymnasium og HF-Kursu
 6. Tilbygningen - Studiesalen - Antikkens romerske kuns
 7. Skulpturer i oldtiden - studienet

Hellenistisk Skulptur - Oldtidskundska

 1. Hellenistisk tid og skulpturer og kendetegn - Skoleanalyser
 2. Forside 3.c blogger om antikkens skulpture
 3. Tilbygningen - Skulpturstudier - Antikken længe leve: 1800-talle

populær: