Home

Egu løn

Find EGU nær dig. Se oversigten her > Uddannelses NYT . l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l. l IKV l AMU l Lærlinge l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse

EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse til medhjælper inden for et bestemt fag. I EGU'en skifter du mellem skoleophold/kurser og praktikophold i virksomheder eller institutioner inden for det fagområde, du har valgt - f.eks. gartner, køkken, pædagog, landmand eller lager En erhvervsgrunduddannelse (egu) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte din uddannelse, der varer 2 år Lønjusteringsaftaler, lønsystem. Kort om hovedbestemmelser i dag. De gældende generelle aftaler om lønninger, som populært kaldes lønjusteringsaftalerne, definerer og fast-sætter grundelementerne i løntrinssystemet

egu.dk - Forsid

GRENAA PRODUKTIONSSKOLE. En anden vej til uddannelse. Grenaa Produktionsskole har eksisteret siden 1986 og særligt for os er, at vi favner en bred elevgruppe i et velfungerende arbejdsfællesskab Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner Velkommen til FGU Aalborg FGU er din nye vej til uddannelse og job, den starter til august 2019! I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken, og med den oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse 01-04-2015 Opdatering - Generelle aftaler Aftale om befordringsgodtgørelse til elever Udsendt på ny, idet der er ændringer til bilag vedr..

Uddannelses NYT . l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l. l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien Vi er ambitiøse i forhold til ledelse. Derfor er ledelsesområdet et strategispor i Personalepolitikken. Vi kalder det God ledelse. Det betyder, at vi ser ledelse - ikke som en titel - men som noget vi producerer sammen Sådan kommer du i kontakt med os, ring på tlf. 66 17 08 43 eller mail elsesminde@elsesminde.d Mentorordning Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder elever og kursister et inspirerende og motiverende studiemiljø med gode faciliteter STUDENTERHUER KØB & BESTIL studenterhuer. Her kan du bestille din studenterhue og få den sendt i løbet 1-3 dage. Køb og bestilling online nemt og billigt Organisationspulje forbedrer løn og pension Fra 1. april 2019 får næsten alle medlemmer i basisstillinger forbedret deres grundløn, og medlemmer i specialist- og lederstillinger får mere i pension KL er en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner

3F Uddannelsesnyt - EGU - erhvervsgrunduddannels

KL Forhandlingsfællesskabet 6 kan konstateres, at forliget ikke er godkendt. Det vil sige, at en eventuel kon-flikt først kan træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni 2018 Politikerne har vedtaget at etablere en ny Forberedende Grunduddannelse. Få et overblik over indholdet i den nye uddannelse, og følg med i processen frem til den 1. august 2019, hvor den nye institution bliver en realitet Servicetekst Hovedgruppe 15 omfatter bl.a. sager, der administreres/behandles i henhold til følgende lovgivning:. LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v FGU Følg med i implementeringen. De forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Fra august 2019 står uddannelsen klar til unge under 25 år Dimittendrettigheder som nyuddannet. Dimittendreglen gælder for personer der har gennemført en uddannelse, der 1) er normeret til mindst 18 måneder, og 2) er offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse

EGU - Erhvervsgrunduddannelse - klemmenstrupgaard

  1. (Klik = søgning) Vælg værdien på de variable du ønsker at analysere Udvalgte værdier Række-følge for søge-resultat Paragraf
  2. Erhvervsgrunduddannelse (egu) UddannelsesGuide
  3. Løn og lønstatistik - Forhandlingsfællesskabe

gpskole.dk - GRENAA PRODUKTIONSSKOL

  1. Liste med udsendelser - Forhandlingsfællesskabe
  2. FGU Aalborg. Din nye vej til uddannelse og arbejd
  3. Nyhedsoversigt - Danske Regioner overenskomstporta
  4. 3F Uddannelsesnyt - IGU - Integrationsgrunduddannelse for

Revalidering - det skal du vide - Cab

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg - forsid

  1. KØB/BESTIL STUDENTERHUE
  2. Alt om OK18 forlig i kommuner - H
  3. Tværgående overenskomster - kl

Forberedende Grunduddannelse - Uddannelsesforbunde

populær: