Home

Alkoholforbrug i danmark 2016

Den europæiske undersøgelse af unge 15-16-åriges forhold til alkohol, rygning samt stoffer viser, at danske unge stadig ligger højt i forhold andre europæiske lande - navnlig når det drejer sig om at drikke sig fuld. Sundhedsstyrelsen opfordrer forældre, folkeskoler og gymnasier til at stå sammen om at få danske unges alkoholforbrug ned på europæisk niveau Statistik om alkoholforbrug og alkoholmisbrug . Hvad er alkoholforbruget i Danmark? I 2016 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol; I 2016 blev der i Danmark solgt samlet: 354 mio. liter øl, 151 mio. liter vin, 20 mio. liter spiritus og 6 mio. liter alkoholsodavand. Tidlig debut og et stort alkoholforbrug som ung er forbundet indsats for at få unge i Danmark til at drikke mindre og opleve mere. er sket nogen signifikant ændring i unges binge-druk siden 2016. Oplevelser med at drikke for meget Mere end to ud af tre 15-25-årige (68 %), der drikker. Unges alkoholvaner i Danmark 2016 - en kortlægning . Unges alkoholvaner i Danmark 2016 1 Unges alkoholvaner i Danmark 2016 Til trods for den positive udvikling i unges alkoholforbrug, er Danmark fortsat det land i Europa, hvor flest unge drikker sig fulde. Den udbredte drukkultur bland 57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget. 32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds. 35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde. Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017. Alkoholforbrug på ungdomsuddannelser Alkoholforbrug i weekende

Danske unge drikker stadig for meget - Sundhedsstyrelse

  1. Der er ikke mange internationale mesterskaber, Danmark sidder sikkert på år efter år. Men på et punkt er vi efterhånden vant til at indtage en klar førsteplads: Unges alkoholforbrug. Rekorden i druk har de danske unge stadig, viser en ny kortlægning af europæiske unges brug af alkohol, cigaretter og stoffer, ESPAD
  2. Undersøgelsen Alkoholforbrug i Danmark bygger på oplysninger fra 2005, justere for bortfald, og kvalificerer det skøn, man anvendte tidligere i forhold til at fastsætte antallet af personer med storforbrug, skadeligt forbrug eller afhængighed. Undersøgelsen beskriver i tillæg hertil karakteristika ved personer i de tre grupperinger
  3. Grænsehandelen er ret stabil og udgør ca. 20 % af det samlede alkoholforbrug. Grænsehandel og alkoholforbrug Salget af alkohol i Danmark opgøres ud fra statistikker over salg af øl, vin, alkopop (alkoholsodavand), cider og spiritus i detailhandel, restaurationer mv. Salget registreres på baggrund af betalte afgifter o
  4. Sådan brugte vi 1.000 kr. i 2016. 13. september 2017 . Hver gang en dansk husstand bruger 1.000 kr., går de 326 kr. til boligbenyttelse mv., der dermed udgør mere end 32 pct. af det samlede forbrug. I forhold til privatforbruget er tobak relativt billigere i Danmark end i EU generelt

Forældre og skoler må sammen få danske unges alkoholforbrug ned på 21. sep. 2016, 03:35. Del på Facebook - Selv om forbruget blandt de 15-16-årige i Danmark er svagt faldende i. Danskerne blev ikke mindre ædruelige i 2015, men købte færre øl, viser nye tal. Cigaretsalget steg for første gang i årevis. Der blev drukket mindre, men stærkere alkohol i 2015 i Danmark Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning 8 Unge i Danmark drikker meget, ofte og eksperimenterer med alkohol i en tidlig alder En undersøgelse fra 2011 baseret på data fra 36 europæiske lande viser, at 37 % af danske 15-16-årige har drukket sig fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Det er mere end i noge Statens Institut for Folkesundhed · Telefon: 6550 7777 Studiestræde 6, 1455 København K EAN: 5798000362130 · CVR: 2928395 I 30 år har danske unge skilt sig ud i forhold til resten af verden ved at være de, der drikker tidligst og mest. Og det til trods for, at de unges alkoholforbrug er reduceret over de seneste 10 år. LÆS OGSÅ:Tema om alkohol. Over halvdelen af de danske 15-årige har været fulde to eller flere gange

Danske unge begynder tidligt at drikke alkohol og har et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre unge i de omkringliggende europæiske lande. I Danmark er andelen, der har været fulde som 13-årige, blandt de højeste i Europa Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018. Tegn på øget social polarisering, ændrede samværsformer med vennerne, mindre risikoadfærd og fortsat vækst i unges psykiske mistrivsel. Det er nogle af de mange resultater af undersøgelsen Børn og unge i Danmark, hvor forskere har fulgt børnebefolkningen gennem otte år præoperative risikofaktorer ASA score, vægt, højde, rygning og alkoholforbrug er registreret, opfylder indikatoren. Indikator 1 Aktuelle år Tidligere år Std. 95% Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2016 2015 2014 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Danmark nej 146815 / 216990 1277 (1) 68 (67-68) 7 Ifølge Verdensbanken er Grønland det land i verden, hvor hver indbygger har mest plads at brede sig på. Med et indbyggertal på 55.847 (1. januar 2016) og de førnævnte 2.180.000 km2 areal har hver indbygger godt 39 km2 at brede sig på. Det svarer til en befolkningstæthed på 0,025 indbygger pr. km2

Stofmisbrug har mange alvorlige konsekvenser og kan i allerværste fald medføre dødsfald som følge af fx en overdosis. De nyeste tal på området viser, at der i 2016 var 277 narkorelaterede dødsfald i Danmark. Hvis du vil læse mere om misbrug af stoffer eller alkohol, så kig i nyhedsarkivet eller under publikationer og vælg misbrug Ser man alene på på de unges alkoholforbrug ryger Danmark også i top. Det viser den såkaldte ESPAD-spørgeundersøgelse af de 15-16-åriges alkoholvaner, der laves hvert fjerde år i 35 europæiske lande. Og i den seneste fra 2015 ligger de danske unge faktisk øverst på flere af de parametre, man måler på Den Nationale Sundhedsprofil 2017 indeholder også oplysninger om rygning og alkoholforbrug. Resultaterne af undersøgelsen kan ses både som database, publikation og faktaark. I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen et større studie af Sygdomsbyrden i Danmark. I rapporterne om Sygdomme og. Fordel de forskellige mål for alkoholforbrug på de seks grupper, så to grupper kommer til at arbejde med det samme mål for alkoholforbrug. Med udgangspunkt i jeres mål skal I: Fokusere på Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Irland, Findland og Island) har danske unge europarekord i alkoholforbrug. Faktorer, der påvirker unges alkoholvaner, er forældres alkoholkultur, tilgængelighed og de voksnes accept af alkoholforbrug blandt unge. Mht. tilgængelighed er det muligt gennem lovgivning at a bejde med forbud mod salg til unge, og i indsatsen for at udskyde de unges alkohol

Trods det store alkoholforbrug blandt unge i Danmark, er det vigtigt at anerkende, at også en stor del af den danske ungdom har et moderat alkoholforbrug. 85 % af 15-25-årige mænd og tre fjerdedele af jævnaldrende kvinder holder sig under de anbefalede genstandsgrænser for alkohol,og over en tredjedel af unge (35 %) ha I landene med et højt alkoholforbrug - herunder Danmark - havde de 15-årige en tre gange så stor risiko: »Det er jo helt tydeligt, at de unges alkoholmønster i høj grad følger det generelle alkoholforbrug i landet. Måske er det ikke så overraskende, men det har aldrig været dokumenteret før Alkoholforbrug på nationalt plan. Danskerne har et højt forbrug af alkohol - hver femte dansker har et storforbrug af alkohol. Danskernes alkoholvaner: Gennemsnitligt drikker en dansker på 18 år eller derover 11,4-11,9 liter ren alkohol årligt. Hvis forbruget er jævnt fordelt i befolkning.

Statistik om alkoholforbrug og alkoholmisbrug - Blå Kors Danmark

Det koster jo noget, at vi har et så passivt syn på alkoholmisbrug, og det giver problemer, siger Per Nielsen. Der har i Danmark været en generelt afvisende holdning over for, at der er en sammenhæng mellem det høje danske alkoholforbrug og omfanget af alkoholproblemer, således som Verdenssundhedsorganisationen WHO mener Fra marts til oktober 2016 er fire personer blevet syge med præcis samme type af Listeria-bakterie. Den samme listeriatype er også påvist i produktionsmiljøet i virksomheden Delika Aalborg A/S. Virksomheden har stoppet produk.. Sammenlignet med andre lande så byder Danmark på forholdsvis korte afstande. Det betyder, at man fra et sommerhus i Danmark kan komme til relativt mange forskellige oplevelser på ganske kort tid. Det absolut nemmeste er at transportere sig rundt i bil, når turen går til den jyske vestkyst Afgørelsen | Voice Junior Danmark 2016 The Voice Kids Denmark. Loading... Unsubscribe from The Voice Kids Denmark? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 90K I Danmark har vi en kultur, hvor alkohol indgår i en række sociale og kulturelle relationer, og hvor den enkelte har frihed til selv at bestemme størrelsen af sit alkoholforbrug. Vi har en meget liberal holdning til alkohol, og det er uden tvivl medvirkende til et vanemæssigt stort forbrug, som for nogle kan føre til et alkoholproblem

Rapport Status over grænsehandel 2016 Kapitel 1 4 1. Sammenfatning 1.1 Indledning - nogle hovedtræk i grænsehandlen Den samlede grænsehandel er faldet med ca. 3 mia. kr. siden 2013 og udgjorde i 2015 knap 9 mia Her på siden kan du finde oplysninger om danskernes sundhed i kommuner, regioner og i hele landet. Der er indsamlet data i 2010, 2013 og 2017 Af Jakob Kjellberg, professor, programleder, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Hvert år bruger samfundet milliarder af kroner på at behandle personer med et alkoholmisbrug. Alkoholmisbrug påvirker således ikke kun den enkelte og familien, men også det omgivende samfund Danmark halter bagud Nye tal fra WHO viser, at Danmark halter gevaldigt bagud, når det kommer til at mindske tilgængeligheden af alkohol via effektive tiltag. Den lette tilgængelighed til alkohol og det høje alkoholforbrug blandt danske unge er bekymrende, da skadevirkningerne af alkohol er velkendte I 2016 blev der i Danmark solgt samlet: 354 mio. liter øl, 151 mio. liter vin, 20 mio. liter spiritus og 6 mio. liter alkoholsodavand. Fakta om misbrug af alkohol i Danmark. Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred

Tal om unges forbrug - Alkoholdialog

Samme år skyllede alle voksne i Danmark og Litauen henholdsvis 13 og 15 liter ren alkohol ned i gennemsnit. Dét placerer Danmark og Litauen i toppen af undersøgelsen. Israelske og islandske unge drikker mindst. Samme tendens - bare med omvendt fortegn - ses i lande som Israel og Island, hvor voksenbefolkningen drikker mere sparsomt En flaske vin om ugen. Så meget drikker hver voksen dansker i gennemsnit året rundt, hvilket gør vin til kilde til 7 genstande hver eneste uge og halvdelen af vores samlede årlige alkoholindtag. I vinbranchen bruger man af og til som en slags reference eller tommelfingerregel for danskernes vinforbrug, at vi har det største a Alkoholforbrug i Danmark, SIF, Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark SIF Kvantificering af alkoholrelateret dødelighed i Danmark, Morten Grønbæk og Janne Tolstrup. National Alkoholkonference 2016, 19. januar Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det.

Det svarer til, at de 14-15-årige pigers alkoholforbrug er sat tilbage til niveauet i 2001. Også de 14- og 15-årige drenge drikker mere i forhold til tidligere, men her er stigningen mere moderat. Alt i alt er det er en kedelig udvikling, når de unges alkoholvaner har været i bedring siden 1998 Selvom Danmark stadig ligger i toppen af den europæiske statistik over alkoholforbrug, så viser en undersøgelse af Sundhedsstyrelsen (2014) at der er sket et lille fald i alkoholforbruget blandt både unge, voksne og ældre. Andelen af danskere, der drikker over lavrisikogrænsen, fra faldet fra hver fjerde til hver femte siden 2010 På konferencen sagde Lars Møller fra WHO bl.a., at Danmark adskiller sig fra de fleste andre europæiske lande ved ikke at have en national handleplan på alkoholområdet. Det meget store alkoholforbrug og skader hos unge kan formentlig også tilskrives den meget lempelige tilgang til alkohol Sep 23, 2016 · Selvmord i Grønland: Det er ikke mørket, som dræber dig : Goats and Soda Grønland har verdens højeste selvmordsrate. Og teenagedrenge er i højeste risikogruppe I 2016 var der kun 1,9 %, hvilket svarer til et fald på 41 % blandt de mest kriminelle unge. Generelt begår de unge færre tyverier, mindre vold og mindre hærværk. Højere grad af selvkontrol. Den nye ungdomsundersøgelse peger på en lang række mulige årsager, der kan forklare det markante fald i børne- og ungdomskriminalitet i Danmark

Alkoholforbruget i Danmark har følgende konsekvenser: Danskerne har et højt alkoholforbrug. 860.000 borgere drikker over højrisikogrænsen, 585.000 har et skadeligt forbrug og 140.000 er afhængige af alkohol Patienter med et moderat alkoholforbrug har generelt et rigere socialt liv og bedre livskvalitet end andre; Den højere dødelighed blandt personer med et lavt alkoholforbrug har ikke noget at gøre med alkoholforbruget, men skyldes fx, at der er tale om syge mennesker i livets slutfase 25. jan. 2016, 12:05. Del på Facebook Alkoholforbrug i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed og TUBA. at 122.000 børn lever i familier med for alkoholforbrug. 1350 børn er i.

Biografklub Danmark - Program sæson 2017/18. by Kim Pedersen · 12. juni 2017. Biografklub Danmark har netop offentliggjort programmet for sæsonen 2017/18. indtil han i 1977 dør af et hjerteanfald forårsaget af det alt for store alkoholforbrug, der fulgte ham hele hans voksne liv. 7 Samfundsfag 1.A - Kira Merit, Mathilde Kelvis, og Rachel Wallace Årligt alkoholforbrug i Danmark i 1910-2005 Kilde: Danmark Statistik 3 0 2 4 6 8 10 12 14 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Liter ren alkohol solgt pr. indbygger over 14 å

Danske unge drikker dobbelt så meget som Europa-gennemsnittet

Når vi bliver ældre begynder vores hjerner at skrumpe ind, med omkring 1.9% pr. årti. Et stort alkoholforbrug, fremskynder denne proces i visse dele af hjernen, og kan medføre demens. Undersøgelser viser også, at et stort alkoholforbrug forårsager substans relateret depression som har de samme symptomer som en almindelig depression Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden startede i 2014 kampagnen 'Fuld af liv'. Kampagnen skal bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Fuld af liv' kampagnen er derfor med, hvor det sker. Vi afholder morgenfester på gymnasier med fest, dans, kaffe og juice Undersøg udviklingen i alkoholforbruget i Danmark ud fra tabel 7.1 og figur 7.1. Lav grafiske fremstillinger, der henholdsvis dramatiserer og afdramatiserer udviklingen. Undersøg hvorfor danskernes alkoholforbrug falder så dramatisk i 1917. Omregn tabel 7.1 til relative tal så tabellen klart viser ændringerne i forbrugssammensætningen

Når vi fester i Danmark, er der meget ofte vin, øl eller sprut på bordet. Alkohol er en central del af kulturen i Danmark og i mødet mellem mennesker - også blandt unge. Danske unge har da også i flere år haft Europarekord i alkoholforbrug, og flertallet af de unge i Danmark har prøvet at drikke, inden de fylder 15 år Alkoholforbrugets udvikling over tid i Danmark Årligt alkoholforbrug i Danmark i 1910-2010. Liter ren alkohol solgt pr. indbygger over 14 år Kilde: Danmarks Statistik Skatteministeriet vurderer, at 18% af danskernes forbrug af alkohol i 2016 stammer fra grænsehandel. Hvis grænsehandlen inkluderes, var forbruget i 2016 p Få hjælp mod misbrug af alkohol. Hvis du eller en af dine nære har udviklet et alkoholmisbrug, er du ikke alene. Sundhedsstyrelsen anslår, at mere end 600.000 danskere har et skadeligt alkoholoverforbrug, og at mindst 150.000 danskere er afhængige af alkohol og har brug for behandling, hvis de skal ud af deres alkoholmisbrug Grønland er en del af kongeriget Danmark, men har en høj grad af selvstyre som senest blev udvidet i 2009. Selvstyret omfatter imidlertid ikke rigsanliggender som blandt andet udenrigs- og sikkerhedspolitik og valutapolitik

Alkoholforbrug i Danmark Alkohol & Samfun

Alkoholafhængighed er en kombination af fysiologiske, holdningsmæssige og kognitive forstyrrelser associeret med et alkoholforbrug, hvor brugen af alkohol indtager en dominerende plads i dagligdagen, se boksen side 14. Det estimeres, at der er cirka 140.000 alkoholafhængige i Danmark (4) 27 Danmark 80,6. Hvor skal vi sætte ind? Vigtige risikofaktorer 26. oktober 2016 26. oktober 2016 Statens Institut for Folkesundhed Rasmussen M et al. Skolebørnsundersøgelsen 2014 0 5 10 15 20 25 30 Alkoholforbrug Fordeling 0 5 10 15 20 25 3

ALKOHOLSTATISTIK 2015 - Forsid

populær: